Trening Koncentracji Uwagi

Wzmacnianie umiejętności koncentracji uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym - zwiększenie odporności na dystraktory, wydłużenie czasu koncentracji uwagi na zadaniu, koncentrowanie się na istocie danego problemu lub zadania.

Sprawdź ofertę

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Wzmacnianie umiejętności w zakresie rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, współpracę w grupie, usprawnianie komunikacji, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.

Sprawdź ofertę

Trening Funkcji Poznawczych metodą Feuersteina

Celem zajęć jest rozwijanie funkcji poznawczych. Metoda treningu kognitywnego Instrumental Enrichment bazuje na ćwiczeniach wzmacniających samodzielność w procesie myślenia - poprzez usprawnianie i zwiększenie elastyczności procesów poznawczych, takich jak uwaga, percepcja, pamięć, umiejętność planowania, myślenie przyczynowo-skutkowe.

Sprawdź ofertę

Trening Zastępowania Agresji (TZA)

Trening Zastępowania Agresji to uznana na całym świecie metoda wspierająca rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych. Pozwala budować szereg konstruktywnych umiejętności stanowiących pozytywną alternatywą dla zachowań destrukcyjnych i agresywnych. Problem z kontrolą emocji u dzieci bardzo często wynika z braku narzędzi i umiejętności niezbędnych

Sprawdź ofertę

Trening asertywności

Podczas treningu asertywności uczestnicy będą rozwijać praktyczne umiejętności postawy asertywnej. Ćwiczone będą kompetencje otwartego wyrażania własnych myśli, potrzeb oraz uczuć w sposób nienaruszający granic drugiej osoby.

Sprawdź ofertę

Warsztaty radzenia sobie ze stresem (w tym ze stresem egzaminacyjnym)

Zajęcia mają na celu zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Warsztat jest przeznaczony dla wszystkich, którzy potrzebują skuteczniej radzić sobie w sytuacjach trudnych.

Sprawdź ofertę

Warsztaty doskonalące umiejętności komunikacyjne, budowania relacji oraz pracy w zespole

Umiejętności komunikacyjne są fundamentem, dzięki któremu możliwe jest nawiązywanie i podtrzymywanie satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Prawidłowa komunikacji prowadzi także do efektywnej pracy w zespole oraz lepszego planowania i organizacji czasu.

Sprawdź ofertę

Warsztaty wzmacniające poczucie własnej wartości

Pozytywna i adekwatna samoocena to fundament, na którym opiera się prawidłowy rozwój dziecka. Dziecko, które posiada pozytywny obraz własnej osoby chętniej eksploruje otaczającą go rzeczywistość, nabywa nowe kompetencje, nawiązuje trwalsze i bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi.

Sprawdź ofertę

Warsztaty wspierające poczucie własnej wartości oraz umiejętności komunikacyjne dla dzieci nieśmiałych

Warsztaty mające na celu kształtowanie umiejętności interpersonalnych, budowanie prawidłowej samooceny, wzmacnianie pewności siebie i wiary we własne możliwości.

Sprawdź ofertę

Joga dla dzieci — Warszawa

Joga to jedna z najchętniej wybieranych dziś aktywności fizycznych. Jak się okazuje, nie jest ona dedykowana jednak wyłącznie osobom dorosłym, ale również starszym i młodszym dzieciom.

Sprawdź ofertę