Dla kogo?
Zajęcia kierowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych


Cel zajęć:
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Wzmacnianie umiejętności w zakresie rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, współpracę w grupie, usprawnianie komunikacji, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.


Korzyści dla uczniów wynikające z uczestniczenia w zajęciach Treningu
Umiejętności Społecznych

Uczestnicy pracują w grupach liczących 6-8 osób. Uczniowie uczą się funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań społecznie nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Trenerzy na bieżąco monitorują przebieg zajęć i uczą uczestników analizowania zachowań swoich oraz innych w celu poprawy funkcjonowania społecznego.


Zajęcia oparte są na ćwiczeniach usprawniających u uczniów umiejętności:

 • nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących relacji z innymi;
 • radzenia sobie z emocjami;
 • odreagowywania napięcia emocjonalnego;
 • współpracy w grupie;
 • samokontroli (kontroli zachowania i emocji);
 • rozwiązywania konfliktów oraz asertywnego reagowania;
 • przestrzegania i świadomego respektowania ustalonych zasad;
 • modyfikowania zachowań na bardziej akceptowane społecznie;
 • zabawy (tematycznej, symbolicznej, grupowej).

Czas trwania:
Zajęcia grupowe trwające 45 minut, 1-2 razy w tygodniu w cyklach semestralnych.

Przykładowe tematy zajęć TUS

 1. Jak budować poczucie własnej wartości?
 2. Ćwiczenie umiejętności wyrażania własnego zdania i argumentowania
 3. Komunikacja bez słów – z innymi i z samym sobą.
 4. Jak mówić, aby nas usłyszano?
 5. Asertywność – jak prezentować swoje zdanie?
 6. Rywalizacja we współpracy, czyli jak radzić sobie z przegrywaniem.
 7. Trenowanie umiejętności współpracy i szukania kompromisów
 8. Znalezienie własnych strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami

Trening Umiejętności Społecznych w Centrum Edukacji Wytrenowani

 1. W celu zakwalifikowania się na cykl zajęć Trening Umiejętności Społecznych, zapraszamy na indywidualną konsultację rodzica ze specjalistą, który będzie prowadził TUS.
 2. Po odbyciu konsultacji z psychologiem dziecko jest zapisywane na listę osób oczekujących.
 3. Do czasu utworzenia się grupy, dziecko może uczęszczać na spotkania indywidualne z psychologiem.
 4. W momencie utworzenia się grupy (maksymalnie 5 os., minimalnie 2 os.), kontaktujemy się w celu umówienia cyklu spotkań.
 5. Zajęcia odbywają się w cyklach po 15 spotkań (w razie potrzeby istnieje możliwość kontynuacji zajęć).
 6. Po zakończonym cyklu TUS zapraszamy na indywidualną konsultację rodzica ze specjalistą w celu omówienia wniosków wynikających z funkcjonowania dziecka na zajęciach oraz ewentualnych obszarów do pracy.

Uczestnicy Treningu dobierani są w grupy w zależności od wieku oraz obszaru pracy na podstawie konsultacji psychologicznej przeprowadzanej przed rozpoczęciem cyklu zajęć.

Zapisy przyjmujemy telefonicznie lub mailowo.

Po zakończonym Treningu istnieje możliwość wystawienia opinii o uczestniku przez psychologa prowadzącego zajęcia