Dla kogo?
Zajęcia kierowane dla dzieci w wieku 4-6 lat.

Cel zajęć
Wzmacnianie umiejętności koncentracji uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym
– zwiększenie odporności na dystraktory, wydłużenie czasu koncentracji uwagi na zadaniu, koncentrowanie się na istocie danego problemu lub zadania.

Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w zajęciach Treningu Koncentracji Uwagi

Zajęcia oparte są na ćwiczeniach usprawniających u dzieci:

  • koncentrację uwagi;
  • percepcję wzrokową oraz słuchową;
  • koordynację wzrokowo-ruchową;
  • pamięć;
  • orientację wzrokowo-przestrzenną;
  • szybkość przetwarzania informacji;
  • grafomotorykę.
    Dzięki wykonywanym ćwiczeniom dzieci będą ponadto zwiększać samoświadomość i motywację do pracy, wzbogacać zasób słownictwa oraz zdobywać wiedzę ogólną o świecie.

Czas trwania:
Zajęcia grupowe trwające 30 minut, 1-2 razy w tygodniu w cyklach semestralnych.