Profesor Edwin E. Gordon — psycholog, pedagog i znany muzyk jazzowy — opracował metodę zajęć muzycznych dla najmłodszych dzieci, popierając teorię istotnymi obserwacjami. Uważa się, że wcześniejsza ekspozycja na muzykę jest w stanie zwiększyć określone kompetencje małego człowieka, dlatego warto jak najszybciej rozpocząć umuzykalnianie. Na czym polegają zajęcia gordonowskie? Jakie korzyści czerpią dzieci uczęszczające na gordonki?

Gordonki: Warszawa

Metoda opiera się na założeniu, że każdy człowiek rodzi się z pewnymi predyspozycjami artystycznymi, a dokładnie muzycznymi. Zajęcia mają na celu kształtować te predyspozycje i zachować je na całe życie, do czego niezbędne jest jak najwcześniejsze zapisanie malucha na gordonki. Na pierwsze spotkanie można przyprowadzić już 6-miesięczne dziecko, które w przyszłości będzie nie tylko bardziej wrażliwe na muzykę i ogólnie dźwięki, ale też lepiej poradzi sobie z wymawianiem pierwszych słów. Dla metody profesora E. E. Gordona charakterystyczny jest ludzki głos w centrum uwagi. Śpiew w postaci prostych piosenek i rymowanek wspomagają instrumenty orffowskie, na przykład grzechotki, dzwonki czy ksylofon. Ekspozycja tak małego dziecka na umuzykalnianie poprzez słuchanie i uczestniczenie w śpiewaniu piosenek pozwala kształcić umiejętności komunikacyjne dotykające takich obszarów jak gestykulacja, mowa, czytanie itd.

Wszechstronny rozwój podczas muzycznych zajęć gordonowskich

Podczas zajęć wypełnionych radosnym śpiewem, swobodnym tańcem oraz grą na instrumentach u małych dzieci intensywnie postępuje rozwój lewej półkuli mózgu. To z kolei oznacza, że w przyszłości maluchy będą dysponować lepszą koncentracją, która pozwoli jeszcze lepiej rozwijać umiejętności intelektualne. Regularne uczęszczanie na gordonki w naszym centrum w Warszawie sprawia, że mali uczestnicy szybciej wymawiają i wyśpiewują swoje pierwsze słowa. Chętniej uczestniczą w zabawach opierających się na kreatywności oraz improwizacji, a do tego dochodzi także szeroko pojęty rozwój emocjonalny. Tańce w towarzystwie rówieśników stanowią katalizator w rozwoju koordynacji ruchowej, ale też ćwiczeniu umiejętności społecznych. Co bardzo ciekawe, dokonano pewnej niespodziewanej obserwacji: zauważono, że dzieciom uczestniczącym w takich zajęciach o wiele łatwiej przychodzi przyswajanie języków obcych.

Jeśli zatem chcą Państwo zapewnić swoim pociechom lepszy start w przyszłość, umożliwić im naturalny rozwój w radosnej, przyjaznej atmosferze, serdecznie zapraszamy na gordonki, czyli muzyczne zajęcia organizowane w Warszawie.