Arteterapia jest pojęciem niezwykle obszernym. Jest uznana za jedną z metod przeciwdziałania osamotnieniu jednostki i problemom osobowościowym, formą psychoterapii. Wykorzystywana jest w celach diagnostycznych, prewencyjnych i terapeutycznych. Hasło dla Arteterapii to dla zdrowia przez sztukę. Arteterapia ma na celu odwołanie do doznań odbiorcy za pomocą sztuki, zależnością między kreatywnością,biochemią i stanem psychicznym. Arterepaia pozwala poznać samego siebie, dokonać wglądu i spróbować odwołać się do głębokich emocji i przemyśleń. W arteterapi nie mówi się wprost o problemie jak to jest podczas psychoterapii natomiast mówi się o nim przez dzieło. Sztuka może być środkiem symbolicznej komunikacji. Mózg odpowiada na obrazy mentalne, tak jak na obrazy rzeczywiste.1

Arteterapie można podzielić na:

arteterapia warszawa

Arteterapię można określić jako czynną lub bierną. Czynna czyli malowanie, taniec, rzeźbienie i inne czynności i bierna czyli te wszystkie działania w którym mamy bierne (odbieranie) np: uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.

Metody arteterapii :

 • rysunek
 • malarstwo
 • grafika
 • rzeźba
 • muzykoterapia
 • biblioterapia
 • filmoterapia
 • fototerapia
 • teatroterapia
 • choreoterapia
 • hortiterapia

,, Sposób w jaki mózg i organizm człowieka reagują na zajęcia artstyczne, takie jak rysowanie czy malowanie,wyjaśnia,dlaczego arteterapia może być skuteczna w pracy z różnymi grupami pacjentów. Badania naukowe skupiają się na związkach między emocjami i zdrowiem,stresem i chorobą oraz mózgiem i układem odpornościowym. Arteterapia zaś odkrywa nowe zastosowania obrazów i ekspresji artystycznej w leczeniu’’2

Zalety arteterapii:

 • rozbudzenie zainteresowań
 • wzrost samooceny
 • wzrost sprawności manualnej
 • rozwój kreatywności,twórczego myślenia

Czynniki leczące wg.B. Łozy:

 • areterapia daje nadzieję, energię i aktywność
 • sztuka tworzy warunki do zmienionego przeżywania rzeczywistości
 • szereg aktywności arteterapeutycznych umożliwia przeżycie korektywnego doświadczenia
 • sztuka posiada apriorii wysoką wartość społeczną3

Muzykoterapia dzieli się na trzy kategorię: muzykoterapia jako terapia aktywna, muzykoterapia wglądowa o celach reedukacyjnych oraz muzykoterapia wglądowa o celach rekonstrukcyjnych4

,, Muzykoterapia jako terapia aktywna zawiera w sobie dużo z tradycyjnie praktykowanej muzykoterapii, z celami osiąganymi głównie poprzez zastosowanie różnych aktywności terapeutycznych. W przypadku muzykoterapii wglądowej o celach reedukacyjnych, doświadczenie muzyczne traktowane jest jako narzędzie mające wywołać werbalizację, z przetwarzaniem werbalnym, które prowadzi do wglądu we wnętrze, co następnie może pomóc klientowi zmienić jego zachowanie. Przy muzykoterapii wglądowej o celach rekonstrukcyjnych, techniki muzykoterapeutyczne stosowane są do ujawniania nieświadomych treści, które są następnie przepracowywane w celu reorganizacji osobowości pacjenta’’ 5

Muzykoterapia to zaplanowane i kreatywne użycie muzyki dla osiągnięcia i utrzymania dobrostanu. Umożliwia komunikacje niewerbalną, stymuluje obie półkule mózgowe. Gra na instrumentach integruje zmysły.

muzykoterapia dla dzieci warszawa

Muzykoterapia dla dzieci – Warszawa

W ramach arteterapii dzieci uczą się wyrażać własne „ja” oraz uzewnętrzniać emocje za pomocą różnych form artystycznych, w tym także gry na instrumentach czy tańca. Z tego powodu muzykoterapia, na którą zapraszamy mieszkańców Warszawy i okolic to doskonały sposób dla najmłodszych na wyrażenie trudnych uczuć, zwiększenie samoświadomości, poprawę umiejętności społecznych oraz poradzenie sobie z traumami. Nasze zajęcia to nie tylko zabawa z dźwiękami, a prawdziwa uczta dla wyobraźni i zdrowego rozwoju dziecka, dlatego zapraszamy do zapisywania na nie przedszkolaków!

Dlaczego warto zapisać dziecko na muzykoterapię?

Muzyka od dziesięcioleci stanowi uniwersalne i skuteczne narzędzie służące do poprawy zdrowia psychicznego, emocjonalnego oraz społecznego, jak również rozwoju funkcji zachodzących w mózgu. Dzięki uczestnictwu w zajęciach z muzykoterapii organizowanym w Warszawie dzieci pozbywają się stresu, a także negatywnych emocji, w rezultacie czego czują się zrelaksowane. Swoboda służy natomiast kształceniu umiejętności twórczego myślenia, koncentracji, jak również długofalowo poprawia samopoczucie. Rozwiń naturalny potencjał drzemiący z Twoim dziecku i zapisz je na zajęcia prowadzone przez doświadczonego pedagoga oraz instruktora tańca!

Źródła :

 1. Kwartalnik ,, Terapia przez sztukę’’ Olga Hanford i Krzysztof Stachyra 2010 ,,Arterapia’’ Anna Piłka i Magdalena Sasin
 2. Cathy A. Malchiodi, ARTETERAPIA, 2014
 3. A.Korbut, ,,Arterapia i jej zastosowanie w obszarze educkacji ‘’Uniwersytet Opolski, 2016
 4. Barbara L. Wheeler, ,,Psychoterapeutyczna klasyfikacja praktyk muzykoterapeutycznych – kontinuum procedur MT-BC’’, University of Louisville
 5. Barbara L. Wheeler, ,,Psychoterapeutyczna klasyfikacja praktyk muzykoterapeutycznych – kontinuum procedur MT-BC’’, University of Louisville
 6. M. Radzińska, M.Kierył ; ,, Mobilna rekreacja muzyczna dedykowana osobom w starszym wieku’’ ; Warszawa 2019
 7. M. Radzińska, M.Kierył ; ,, Mobilna rekreacja muzyczna dedykowana osobom w starszym wieku’’ ; Warszawa 2019
 8. Por. M. Jałocha; ,,Taniec jako forma arteterapii’’