Trening Koncentracji Uwagi

Wzmacnianie umiejętności koncentracji uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym - zwiększenie odporności na dystraktory, wydłużenie czasu koncentracji uwagi na zadaniu, koncentrowanie się na istocie danego problemu lub zadania.

Sprawdź ofertę

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Wzmacnianie umiejętności w zakresie rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, współpracę w grupie, usprawnianie komunikacji, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.

Sprawdź ofertę

Dogoterapia / felinoterapia

Zajęcia terapeutyczne z udziałem zwierzęcia domowego (psa lub kota). Podczas zajęć zwierzę staje się motywatorem, który skutecznie zachęca do wykonywania określonych zadań i pracy nad sobą. Kontakt ze zwierzęciem pomaga dzieciom otworzyć się na innych, rozwijać empatię i zachowania prospołeczne oraz pracować nad swoimi emocjami.

Sprawdź ofertę

Sensoplatyka

Wspieranie myślenia twórczego oraz wzmacnianie percepcji zmysłowej (wzrokowej, słuchowej, węchowej, dotykowej). Sensoplastyka to metoda wspierania rozwoju poprzez stymulację sensoryczną. Korzystnie wpływa na rozwój dziecka – m.in. stymuluje rozwój poznawczy w zakresie rozwoju mowy, myślenia, spostrzegania oraz uwagi.

Sprawdź ofertę

Bajkoterapia

Bajkoterapia jest jedną z metod pomocniczych w terapii wykorzystywaną do pracy z dziećmi. Organizowane przez terapeutów zajęcia oparte są na opowieści terapeutycznej dobranej do potrzeb grupy.  Celem zajęć jest pobudzanie kreatywności oraz wyobraźni dzieci, kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania i zadawania pytań.

Sprawdź ofertę

Choreoterapia

Choreoterapia zwana też terapią tańcem to aktywna praca z ciałem poprzez ruch w towarzystwie różnorodnej muzyki. Nawiązuje ona do historii gatunku człowieka oraz faktu, że taniec od zawsze był ważną częścią życia społecznego ludzi, pomagając, chociażby w wyrażaniu emocji.

Sprawdź ofertę

Zajęcia dla dzieci z autyzmem

Dedykowane dla najmłodszych zajęcia terapeutyczne uczą przede wszystkim umiejętności społecznych, które nie zawsze są tak dobrze rozwinięte, jak u dzieci spoza spektrum autyzmu. Ponadto służą one rozwojowi komunikacji i mowy, stymulują zmysły, procesy poznawcze oraz operacje myślowe, a dodatkowo uczą zauważać i rozumieć emocje — swoje lub innych.

Sprawdź ofertę

Zespół Aspergera - terapia

Zespół Aspergera to całościowe zaburzenie rozwojowe należące do zaburzeń ze spektrum autyzmu. Mamy obecnie wiele metod terapeutycznych służących poprawie jakości życia osób z Aspergerem — zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Sprawdź ofertę

Arteterapia

Arteterapia jest pojęciem niezwykle obszernym. Jest uznana za jedną z metod przeciwdziałania osamotnieniu jednostki i problemom osobowościowym, formą psychoterapii.

Sprawdź ofertę

Zajęcia gordonowskie w Warszawie

Profesor Edwin E. Gordon — psycholog, pedagog i znany muzyk jazzowy — opracował metodę zajęć muzycznych dla najmłodszych dzieci, popierając teorię istotnymi obserwacjami. Uważa się, że wcześniejsza ekspozycja na muzykę jest w stanie zwiększyć określone kompetencje małego człowieka, dlatego warto jak najszybciej rozpocząć umuzykalnianie. Na czym polegają zajęcia gordonowskie? Jakie korzyści czerpią dzieci uczęszczające na gordonki?

Sprawdź ofertę