Magdalena Wołoch
Tancerz, pedagog tańca, choreograf, arteterapeuta

Pomysłodawca przestrzeni arteterapeutycznej Arte Life – Poczuj Siebie w tańcu i ruchu. 
Bardzo lubię pracę z drugim człowiekiem, indywidualną czy grupową. Każdy człowiek czy grupa ma swoją osobliwą energię i potrzeby, dlatego zawsze podchodzę do zajęć/warsztatów indywidualnie. W trakcie swojej drogi artystycznej jak i pracy z różnymi grupami zauważyłam jak duży wpływ na człowieka ma taniec, ekspresja w ruchu i możliwość wyrażenia siebie i swoich emocji poprzez ciało. Jest to dla mnie fascynujące jak język ruchu pozwala poczuć więcej wolności, sprawczości i pełni oraz pomaga skonfrontować się z tym jacy jesteśmy w życiu, relacjach, co jest dla nas ważne i prawdziwe. Od ponad 10 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, nadal rozwijając swój warsztat artystyczny oraz arteterapeutyczny na konferencjach, kursach i szkoleniach.

Wykształcenie:

 • Mgr inż. 5-letnich studiów z Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Studia podyplomowe: Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • „L`Art de la Danse” Niepubliczna Krakowska Szkoła Sztuki Tańca

Doświadczenie zdobywałam:

 • Arteterapeuta i pedagog tańca w przestrzeni arteterapeutycznej Arte Life
 • Pedagog tańca w Nova Szkoła Tańca Kraków (taniec klasyczny, współczesny, jazz, modern jazz)
 • Taniec, chorografia i plastyka ruchu dla dzieci i młodzieży w Szkole Wokalno-Aktorskiej w Krakowie
 • Zajęcia taneczne w ramach projektu „Krok w stronę sztuki” dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkyjnych (Świetlica Środowiskowa Socjoterapeutyczna Akademia Młodzieży oraz Chatka Puchatka, placówka Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół w Krakowie)
 • Działalność artystyczna na scenach krakowskich teatrów (Teatr Ludowy, Opera Krakowska, Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie) film, teledyski.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs Terapii Tańcem i ruchem dla terapeutów i osób przygotowujących się do pracy terapeutycznej przy Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie,
 • Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli,
 • Szkolenie z zakresu Technik Niewerbalnych w pracy z emocjami i trudnymi zachowaniami,
 • Szkolenie z zakresu projektowania ćwiczeń do pracy z różnymi grupami w oparciu o analizę ruchu 
 • i terapię tańcem i ruchem,
 • Szkolenie Mindfulness w relacji,
 • 2-letni kurs kwalifikacyjny z dziedziny tańca współczesnego,
 • 2-letni Projekt „Wyższej Szkoły Sztuk Performatywnych”przy Śląskim Teatrze Tańca,
 • Kurs masażu klasycznego.
Magdalena Kwaśniewska-Dubanowska
Psycholog, trener umiejętności społecznych

Z wykształcenia jestem psychologiem ze skończoną specjalizacją leczenia zaburzeń odżywiania, a także trenerką umiejętności społecznych. Mam za sobą liczne szkolenia dotyczące problematyki okresu dorastania m.in. z funkcjonowania dziecka w relacjach i interwencji w przypadku przemocy rówieśniczej, wspierania dzieci w sytuacji żałoby czy straty, kryzysu i dysfunkcji w rodzicie, samoookaleczenia i nie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym pracy z ciałem i emocjami poprzez ruch oraz warsztatach z bajkoterapii, uwieńczonych publikacją. Pracowałam w placówce edukacyjnej, gdzie na co dzień towarzyszyłam dzieciom w rozwijaniu umiejętności emocjonalno-społecznych, wspierałam dzieci w lepszym poznawaniu samych siebie, szukaniu rozwiązań w zgodzie z innymi oraz rozwijaniu wrażliwości. W pracy staram się dawać poczucie bezpieczeństwa i dzielić swoim ciepłem, wpierać otwartość, wiarę w siebie i innych, a także gotowość wychodzenia poza schematy. W obszarze moich głównych zainteresowań znajduje się terapia traumy relacyjnej, leczenie zaburzeń odżywiania, praca z ciałem, mediacje i rozwój osobowości. Moją zawodową pasją jest pomoc dzieciom w radzeniu sobie z trudnościami dorastania i obserwowanie jak stają się silniejszymi osobami.

Wykształcenie:

 • Psychologia (specjalność Psychologia kliniczna) – jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie
 • Leczenie Zaburzeń Odżywiania – studium psychologiczne w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania

Doświadczenie zdobywałam:

 • Konsultant w Telefonie Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 116 111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
 • Prowadząc trening twórczości na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym
 • Prowadząc warsztaty dla dzieci w Komitecie Ochrony Praw Dziecka
 • Psycholog i trener umiejętności społecznych w przedszkolu
 • Psycholog w prywatnej placówce terapeutycznej

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych
 • Szkolenie „Fundamentalne Elementy Pracy z Ciałem”
 • Szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych
 • Uczestnictwo w konferencji „Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw”
 • Szkolenie „Diagnoza kliniczna” Uniwersytetu SWPS”
Agata Jóźwiak
Certyfikowany trener umiejętności psychospołecznych osób dorosłych, certyfikowany trener TUS dla dzieci i młodzieży

Jestem praktykiem w rozwijaniu autentycznych relacji w kontakcie ze sobą, a także z innymi – w poczuciu akceptacji, zrozumienia i przyjęcia. W kręgu moich zainteresowań jako człowieka i trenera jest wszystko co wzmacnia relacje jak również to co je utrudnia, a nawet niszczy. Cenię sobie doświadczenie współpracy z osobami dorosłymi, które spotykam na co dzień jak i na warsztatach, które miałam przyjemność prowadzić. Jestem także matką dwóch nastolatków. Ich wzrastanie było dla mnie największą motywacją do świadomego rozwoju. Chciałam być o krok przed nimi. Po ukończeniu cyklu warsztatów Porozumienie bez przemocy (NVC) oraz seminariów na licencji Family Lab Polska przyszedł czas na certyfikację trenerską z obszaru umiejętności psychospołecznych dzieci i młodzieży TUS. W kontaktach z dziećmi i młodzieżą stawiam na autentyczność i dobrą, empatyczną komunikację. Doświadczenie zdobywałam prowadząc warsztaty dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i w szkole średniej. Podczas warsztatów dla rodziców stawiam na autentyczność w komunikacji i akceptację. Ważne jest dla mnie, aby pokazać inne spojrzenie na dzieci i ich zachowania. 

Wykształcenie:

 • 5- letnie studia magisterskie na kierunku Geografia, Uniwersytet Łódzki
 • Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych na Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 
 • INTRA Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego – trener 
 • Szkoła TUS w Przystani Psychologicznej – trener TUS 

Doświadczenie zdobywałam:

 • staż na zajęciach TUS w Przystani Psychologicznej 
 • warsztaty w szkołach podstawowych oraz w szkole średniej nt. profilaktyki uzależnień, bezpiecznego korzystania z Interentu
 • warsztaty dla rodziców dzieci szkół podstawowych z komunikacji 
 • warsztaty dla osób dorosłych z budowania prawdziwych relacji
 • kierownik projektów szkoleniowych 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • certyfikowana trener TUS dla dzieci i młodzieży, 
 • certyfikowana trener umiejętności psychospołecznych osób dorosłych
 • cykl warsztatów Porozumienie bez przemocy (NVC) 
 • cykl seminariów na licencji Family Lab Polska 

Zakres specjalizacji:

 • Terapia grupowa dzieci i młodzieży w ramach Treningu Umiejętności Społecznych
 • Konsultacje wychowawcze
 • Warsztaty dla osób dorosłych z umiejętności psychospołecznych
Justyna Czado-Bachman
Psycholog, trener kompetencji społecznych, trener rozwoju osobistego

Moją pracę cechuje autentyczność, empatia oraz skupienie na tu i teraz. Od 12 lat zajmuję się zarządzaniem zasobami ludzkimi, doradzam menadżerom w rozwoju ich zespołów oraz wspieram w indywidualnej ścieżce planowania kariery. Jestem certyfikowanym trenerem rozwoju osobistego. Od ponad 20 lat pracuje dla firm branż z obszaru sprzedaży, marketingu, produkcji. Jestem również wykładowcą akademickim na studiach MBA Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie.

W trakcie swojej kariery zawodowej prowadziłam działania szkoleniowe i rekrutacyjne na potrzeby projektów komercyjnych oraz współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Specjalizuję się w prowadzeniu projektów szkoleniowo- mentorskich i warsztatów z zakresu kompetencji miękkich oraz technik sprzedaży czy negocjacji. Moje działania szkoleniowe zarówno prowadzone stacjonarnie czy w formie on line wzbogacam o różne formy aktywne. Zajmowałam się rekrutacją pracowników na stanowiska niższego i średniego szczebla oraz układałam wizję i wartości nowo powstałych firm.

Prowadziłam warsztaty i wykłady również dla instytucji państwowych takich jak GUS, ZUS, NFOŚiGW, SW oraz dla nauczycieli, dyrektorów i lekarzy.

Prowadzę również projekty dla nauczycieli i dyrektorów szkół na różnych poziomach edukacji począwszy od aktywnych metod nauczania, poprzez wsparcie w zakresie szkoleń z tematów związanych ze współpraca w zespołach nauczycielskich oraz współpracą z rodzicami skończywszy na wdrażaniu TIK edukacji. Prowadziłam konsultacje indywidualne oraz mentoring dla nauczycieli i dyrektorów w zakresie ich indywidualnych potrzeb.

Prowadzę warsztaty z m.in. następującego zakresu tematycznego:

 • Komunikacja w zespole oparta o metody asertywności (kultura komunikacji tzw NVC- porozumienie bez przemocy)
 • Dynamika zespołowa i praca oraz budowanie zespołów
 • Zarządzanie stresem oraz emocjami
 • Kreatywność w biznesie i zarządzaniu
 • Metody twórczego rozwiązywania problemów oraz podążanie za wyzwaniami w zarządzaniu i biznesie
 • Efektywność i skuteczność osobista, udzielanie feedbacku, delegowanie zadań w zarządzaniu i biznesie, prowadzenie projektu, profesjonalna organizacja spotkań
 • Planowanie i wdrażanie usprawnień w procesach oraz zmian w organizacjach
 • Metody tworzenia niecodziennych pomysłów (m.in. w zakresie sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, budowania wartości dla klienta i wyróżniania się na rynku)
 • Zarządzanie przez wartości – wdrażanie zmian oraz tworzenie misji i wartości
Agata Markiewicz
Neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pedagog specjalny, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, trener, wykładowca akademicki

Wykształcenie:

 • Pedagogika ogólna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika z logopedią
 • Pedagogika ogólna, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
 • Zarządzanie informacją i biblioterapia
 • Logopedia- studia podyplomowe
 • Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną- studia podyplomowe
 • Zarządzanie oświatą- studia podyplomowe
 • Coaching i psychologia biznesu- studia podyplomowe

Doświadczenie zdobywałam:

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia
 • Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji
 • Punkty Przedszkolne dla dzieci z ASD i zaburzeniami w rozwoju
 • Szkoła Podstawowa dla uczniów z ASD i niepełnosprawnością intelektualną
 • Prywatne Uczelnie, Szkoły Wyższe
 • Firmy szkoleniowe

Ukończone kursy i szkolenia:

 • PECS poziom 1 i 2 
 • VB-MAPP
 • 3-stopniowe szkolenie z Terapii behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu 
 • Trener lokalny TIK
 • Akademia trenera
 • Agile PM
 • Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych
 • Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej 
 • Zaawansowane umiejętności komunikacyjne u dzieci z ASD
 • ADOS-2 w diagnostyce klinicznej 
 • ADI-R
 • TUS
 • Terapia ręki
 • Techniki Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) w rozwijaniu mowy i komunikacji 
 • Uczenie do płynności 
 • Metoda zachowań werbalnych 
 • Metoda ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne 
 • Nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną 
 • Logorytmika
 • Orofacjalna terapia regulacyjna w koncepcji Castillo Moralesa
Sandra Guzek
Psycholog, pedagog, nauczyciel jogi, medytacji i technik relaksacji

Z wykształcenia jestem psychologiem z ukończoną specjalizacją kliniczną, jak również pedagogiem. Mam za sobą liczne szkolenia dotyczące problematyki okresu dorastania m.in. Depresje, myśli samobójcze, samookaleczenia - jak rozpoznawać i jak pomagać dzieciom i młodzieży w kryzysie, Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jestem również nauczycielem jogi oraz medytacji, na co dzień szkolę się z technik pracy z ciałem oraz pracy z uważnością.  Pracowałam w jednym z warszawskich liceów, gdzie wspierałam młodzież w rozwijaniu siebie, poznawaniu swoich mocnych stron, jak również radzeniu sobie ze stresem i trudnościami wieku nastolęcego. Obecnie pracuję z osobami z uzależnieniami na Oddziale Dziennym, gdzie dzięki pracy z ciałem pomagam pacjentom zrozumieć swoje emocje oraz zmienić schematy, które usztywniały postrzeganie siebie, ludzi oraz świata wokół. W swojej pracy korzystam z technik mindfulness, filozofii buddyjskiej/zen,praktyki wdzięczność jak również pracy z ciałem w oparciu o jogę. W pracy daję ciepło, uśmiech, pozytywną energię oraz  poczucie pełnej akceptacji.  Moim celem jest motywowanie i wspieranie młodych osób, jak również dorosłych na drodze do poznania siebie.

Wykształcenie:

 • Psychologia (specjalność Psychologia kliniczna) – jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie
 • Pedagogika tańca na Akademii-Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Doświadczenie zdobywałam:

 • Psycholog szkolny w Liceum 
 • Prowadząc treningi medytacji i relaksacji oraz jogi na Oddziale Dziennym dla osób z uzależnieniami oraz w Ośrodku zamkniętym dla osób z uzależnieniami
 • Prowadząc zajęcia z jogi oraz pracy z ciałem z seniorami dla Fundacji FreeArt
 • Prowadząc zajęcia jogi oraz medytacji dla dorosłych oraz młodzieży

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Nauczyciel jogi i medytacji RYT200
 • "Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej"
 • "Zastosowanie modelu ACT do relacji interpersonalnych"
 • "Depresje, myśli samobójcze, samookaleczenia - jak rozpoznawać i jak pomagać dzieciom i młodzieży w kryzysie"
Agnieszka Szymańska
Psychoterapeuta, psycholog

Z wykształcenia jestem psychologiem społecznym. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Intra, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA. Przez kilka lat byłam związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS), pracowałam również na Uniwersytecie III Wieku, jako wykładowca przedmiotu psychologia. Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz w Programie Przeciwdziałanie Depresji – projekt Instytutu Rozwoju Osobistego, w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz Regionalnym Centrum Wolontariatu. Prowadzę terapię w nurcie psychoterapii humanistycznej, a szczególnie bliskie jest dla mnie podejście terapii skoncentrowanej na osobie Carla Rogersa. Korzystam również z podejścia skoncentrowanego na emocjach (EFT, EmotionFocusedTherapy). Pracuję z osobami, które zmagają się z różnorodnymi problemami: będącymi w kryzysach - rozstania, żałoba, kryzysy rozwojowe, ostry, przewlekły stres oraz z osobami z zaburzeniami lękowymi i nastroju, przeżywającymi trudności i cierpienie w kontaktach z innymi. Swoją pracę poddaję superwizji.

Wykształcenie:

 • Psychologia - jednolite studia magisterskie w Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • Psychoterapeuta - Szkoła Psychoterapii INTRA

Doświadczenie zdobywałam:

 • Konsultant w Telefonie Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 116 111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
 • Koterapeuta terapii grupowej w Programie Przeciwdziałania Depresji
 • Wykładowca na Uniwersytecie III wieku
 • Psychoterapeuta – indywidualna psychoterapia osób dorosłych PsychoCare
 • Psychoterapeuta w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer
Zofia Ugrynowicz
Arteterapeutka, trener TUS

Kształcę się na psychologa na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłam kurs na arteterapeutę. Najbliższe mi obszary to sztuki plastyczne i muzykoterapia, a także bajkoterapia oraz drama. Uzyskałam certyfikat trenera TUS.

Rozwijam się naukowo poprzez czynny udział w konferencjach naukowych oraz aktywnym uczestniczeniu w działaniach Naukowego Koła Psychoterapii (od 2021 roku jako członek zarządu). Swoje kompetencje podnoszę poprzez uczestniczenie w szkoleniach i webinarach z obszaru psychologii dzieci, nastolatków oraz arteterapii.

Doświadczenie zdobywałam na stażu w świetlicy socjoterapeutycznej, fundacji na rzecz dzieci z rodzin zastępczych oraz ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania.

W kontakcie z dziećmi i młodzieżą ważna jest dla mnie relacja terapeutyczna oraz poczucie bezpieczeństwa. Stawiam na naturalność i autentyczność. Na swoich zajęciach staram się stworzyć przestrzeń, która umożliwi zajrzenie w siebie, swoje emocje i dylematy.

Anna Jakubik
psycholog, trener umiejętności psychologicznych, felinoterapeuta

Jako psycholog, kobieta i matka z radością łączę potrzeby do ciągłego rozwoju z moją wielką pasją jaką są koty. Pracując przez wiele lat z dziećmi zauważyłam jak duży wpływ na kontakt i przyswajanie wiadomości ma obecność kota podczas zajęć. Zawsze fascynowały mnie interakcje człowiek – zwierzę i ich pozytywny wpływ na rozwój. Rozwijając swoje zainteresowania tym tematem ukończyłam kurs felinoterapii i rozpoczęłam pracę z udziałem zwierząt w zajęciach edukacyjnych oraz indywidualnych terapiach.

Od 15 lat hobbystycznie hoduję koty rasy Maine Coon, które są bardzo pro ludzkie i często dedykowane do pracy z dziećmi, kot jest zwierzęciem odgrywającym niemałą rolę w procesie integracji. Jest neutralnym tematem rozmów, jest partnerem zabaw dzieci, powiernikiem ich sekretów, uczy odpowiedzialności, wrażliwości i ufności, a przede wszystkim delikatności. Szczególne znaczenie ma to w przypadku zaburzonej kontroli emocjonalnej.

Wykształcenie
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, wydział psychologii społecznej -  zakończona tytułem mgr psychologii;
Doświadczenie zdobywałam:
 • Zajęcia psychoedukacyjne w szkołach prowadzone z Ośrodkiem INTRA
 • Zajęcia peychoedukacyjne we współpracy z firmami Perspective i Norman Benet, Intra
 • Zajęcia felinoterapie w szkołach, przedszkolach, domach dziecka, domach opieki.
Inne:
 • Hodowla kotów rasy Maine Coon – Fluffy Coons *PL
Ukończone kursy i szkolenia:
 • Kurs felinoterapii – centrum szkoleń Green Way
 • Szkoła trenerów umiejętności psychologicznych -  INTRA
 • Kursy i seminaria z behawiorystki kotów
 • Kursy i seminaria z zakresu hodowli kotów (genetyki, zdrowia i rozrodu)
Katarzyna Drapała
Psycholog, certyfikowany trener TUS i trener Treningu Zastępowania Agresji ART.

Jestem psychologiem, kryminologiem i trenerem umiejętności społecznych. Pracuję z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi prowadząc ogólnorozwojowe warsztaty a także z osadzonymi w zakładach karnych. Jestem certyfikowanym trenerem Treningu zastępowania agresji ART oraz programu dla sprawców przemocy Duluth. Poza praktyką, zajmuję się analizą skuteczności programu ART oraz Duluth. Wyniki dostępne są w książce pt. „Poszukiwaniu skutecznych reakcji na przestępczość. Programy Korekcyjno-edukacyjne”. Jestem osobą, która nie lubi stać w miejscu i ciągle stara się rozwijać.

Anna Rusnak-Chojecka
Psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, studia ukończyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim JPII. Uczestniczę w całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT EDU w Warszawie. Ukończyłam kurs Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach (I stopień). Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. W trakcie studiów podyplomowych z psychotraumatologii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziale psychiatrycznym ogólnym w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie oraz Przychodni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie. Pracowałam jako psycholog i terapeuta w poradni zdrowia psychicznego oraz w Centrum Terapii Dialog. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również pracując z osobami starszymi w Dziennym Domu „Senior+” oraz jako konsultant telefonu kryzysowego. Ponadto, jako pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, od kilku lat związana jestem z systemem pieczy zastępczej. Jako trener prowadziłam również szkolenia, warsztaty oraz grupy wsparcia.

Prowadząc terapię indywidualną pracuję pod stałą superwizją, dbam również o ciągły rozwój i poszerzanie wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach dotyczących takich obszarów jak mindfulness, problematyka zachowań suicydalnych, trauma i uzależnienia behawioralne. Staram się wykorzystywać techniki doświadczeniowe, dialog motywacyjny i elementy teorii poliwagalnej w procesie terapeutycznym.

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu terapii w formie stacjonarnej i on-line, w udzielaniu wsparcia osobom w różnym wieku, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pracuję z klientami przeżywającymi trudności w relacjach, doświadczającymi kryzysu, konfliktów wewnętrznych, zmagającymi się z różnego rodzaju zaburzeniami – lękowymi i nastroju, poczuciem samotności, pragnącymi odbudować poczucie własnej wartości, poszukującymi sensu oraz dalszych dróg własnego rozwoju. W swojej pracy opieram się na budowaniu relacji terapeutycznej opartej na autentyczności, akceptacji i zaufaniu.

Matylda Matusiak
Certyfikowany dogoterapeuta, behawiorysta zwierząt

Inżynier i magister kierunku Hodowli i Ochrony Zwierząt Towarzyszących i Dzikich na SGGW. Praktyki odbywała w psiej szkole policyjnej w Sułkowicach oraz w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Wraz ze swoim psem – Teddym tworzą certyfikowany zespół wizytujący w dogoterapii. Pracuje indywidualnie z właścicielami psów w zakresie treningów i porad behawiorystycznych. Wiedzę i doświadczenie w pracy z psami ma poparte licznymi seminariami, kursami i webinariami o tematyce kynologicznej. Wraz ze swoim psem ciągle poszerzają swoją wiedzę i zdobywają doświadczenie.

Patrycja Kacprzyk
Psycholog, psychotraumatolog, coach, trener umiejętności psychospołecznych

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem, swoją wiedzę poszerzam również w krakowskiej szkole psychoterapii psychodynamicznej. Jestem Coachem, Mentorem, Team coachem oraz Trenerem Umiejętności Psychospołecznych.

Jestem również specjalistką terapii uzależnień, oraz osób współuzależnionych.

Pomagam klientom we wprowadzaniu zmian w życiu, stanięciu o własnych nogach, odkrywaniu swojej siły i motywacji do podjęcia zmian. Wspieram w ich wprowadzaniu. Realizuję sesje w obszarze zapobiegania wypaleniu zawodowemu, oraz przygotowania do rozpoczęcia nowej ścieżki zawodowej.

Jestem certyfikowanym doradcą testów psychometrycznych Everything DISC oraz facylitatorem pracy grupowej narzędziem Action Learning.

Prowadzę grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych. Realizuję autorski program skierowany do osób, które ukończyły pierwszy etap terapii uzależnień i szukają dalszego wsparcia w zdrowieniu.

Specjalizuję się również w pomocy psychologicznej osobom doznającym wykluczenia spełecznego. Prowadzę terapię indywidualną oraz otwartą grupę dla LGBT.

W pracy wykorzystuję elementy Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz Terapii Systemowej.

Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą od 12rż oraz ich rodzicami.

Pracuję z młodzieżą od 12rż, rodzicami, oraz osobami dorosłymi.

Specjalizuję się z tematach związanych z:

 • komunikacją(rodzina, para, życie prywatne, życie zawodowe)
 • zaburzeniem więzi
 • uzależnieniem
 • współuzależnieniem
 • emocjami

Z moją pomocą nauczysz się jak:

 • zoptymalizować proces zmiany w wybranym obszarze
 • nadawać codziennym działaniom celowości
 • pozwolić sobie na poczucie spełnienia
 • zaciekawić się na nowo życiem
 • zminimalizować poczucie pustki
 • odnaleźć sens w życiu

Wesprę Cię również w stworzeniu indywidualnego planu działania umożliwiającego:

 • zmianę dotychczasowej ścieżki życiowej/zawodowej
 • wyeliminowanie poczucia lęku w przypadku decyzji o zmianie
 • wsparcie siebie w procesie „wychodzenie” z uzależnienia, oraz współuzależnienia
 • stworzenie IPA (indywidualnego planu awaryjnego) w przypadku, kiedy borykasz się z ciągłymi powrotami do zachowań, które chcesz wyeliminować z życia

Dzisiejszy świat oczekuje od nas gotowości oraz otwartości na rozumienie i czerpanie z wielu źródeł. Zrównoważony, akceptujący i uważny rozwój, oparty na łączeniu i przenikaniu się tego co konkretne, mocno osadzone, z tym co nazywamy uważnością i świadomością siebie pozwoli Ci na osiągnięcie stanu spełnienia, który przełoży się na komfort Twojego życia.

Urszula Nicałek
Stażysta

Jestem magistrem prawa oraz studentką IV roku psychologii. Ukończyłam szkolenie Trenera TUS I i II stopnia. Moje doświadczenie w pracy z dziećmi zbieram poprzez staż w Powiślańskiej Fundacji Społecznej, gdzie wspieram dzieci i prowadzę dla nich zajęcia. Poza odbytymi już wolontariatami i szkoleniami nieustannie angażuję się również w różnorodne aktywności, które pomagają mi zdobywać doświadczenie potrzebne do pracy jako psycholog. 

W pracy z dziećmi cenię sobie możliwość wspierania ich rozwoju i pomagania im znaleźć swoje własne drogi do rozwiązywania problemów i osiągania celów.

 

Wolontariaty i szkolenia:

 • Szkolenie TUS I i II Stopień
 • Wolontariat: Stowarzyszenie WIOSNA, Akademia Przyszłości 
 • Wolontariat: Niebieska Linia IPZ, Asystent Osoby Pokrzywdzonej
 • Wolontariat: Telefon Pogadania
 • Staż: Powiślańska Fundacja Społeczna
 • Akademia Onkowolontariatu
Piotr Łukasik
Nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny, Trener zajęć Gordonowskich, muzyk, basista

Zgłębianie teorii Gordona rozpocząłem w 2006 r. i kontynuowałem przez 5 lat studiów, ucząc się od polskich pionierów tej teorii. Już podczas studiów, pracowałem m.in. w szkołach i przedszkolach, jako nauczyciel rytmiki, wdrażając teorię w praktykę. Dalsze zgłębianie teorii i praktyka, zajęły mi kolejne lata. Uczyłem się także u bezpośrednich uczniów E.E. Gordona, prosto ze Stanów. Pozwoliło mi to wypracować własny styl prowadzenia zajęć oraz nauczania innych. Zajęcia prowadzę w klasyczny sposób, gdzie głos i budowanie harmonii z uczestnikami, jest najważniejszy. Na zajęciach wspomagam się gitarą basową, by stworzyć podstawę harmonii i rytmu. Od 5 lat prowadzę zajęcia umuzykalniające w Warszawie. W tym czasie zyskałem zaufanie dziesiątek bawialni, klubokawiarni, sal zabaw, żłobków, przedszkoli i wiosek. Rosnące zainteresowanie doprowadziło mnie do stworzenia własnego zespołu prowadzących zajęcia umuzykalniające dla dzieci. Są to osoby, które osobiście przeszkoliłem.

Wykształcenie:

mgr Pedagogiki wczesnoszkolnej i muzyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Logorytmika – ruch słuch słowo©
 • Matematyka multisensoryczna z kodowaniem"
Katarzyna Gałązka
Trenerka FamilyLab

Jestem trenerką FamilyLab, organizacji założonej przez Jespera Juula.

Na co dzień pracuję w warszawskiej Fundacji Sto Pociech, gdzie prowadzę warsztaty, grupy wsparcia, seminaria inspirujące i konsultacje dla rodziców, opiekunów i wychowawców. Ponieważ fascynuje mnie temat ludzkiej seksualności, ukończyłam podyplomowo seksuologię praktyczną na SWPS i zajęłam się również edukacją seksualną dorosłych.

W tej dziedzinie pracuję przede wszystkim z rodzicami oraz kadrą szkół i przedszkoli. Czemu uważam, że warto się rozwijać w tej dziedzinie? Ponieważ większość z nas wychowała się w czasach, kiedy seksualność była tematem tabu i teraz już jako dorośli, niejednokrotnie napotykamy na trudności w komunikacji z dziećmi i młodzieżą. Dzieciaki zaś traktują tę część życia z ufnością, swobodą i ciekawością. Eksplorują, pytają, eksperymentują. Starsze dzieci mają dostęp do internetu i (różnej) wiedzy swoich kolegów i koleżanek.

Naszym zadaniem jest towarzyszenie im w rozwoju i reagowanie, kiedy potrzebują wsparcia. A przede wszystkim stworzenie atmosfery, w której będą miały pewność, że zawsze mogą zwrócić się do nas, dorosłych, po pomoc.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Prywatnie jestem żoną i mamą trójki dzieci.

Magdalena Przygoda
Diagnosta i terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, certyfikowany trener TUS i TZA

Pracuję w terapeutycznej szkole podstawowej jako nauczyciel i wychowawca dzieci ze spektrum autyzmu. Prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych oraz Treningi Zastępowania Agresji. Wspieram uczniów podczas indywidualnych zajęć terapii pedagogicznej. Pracuję zarówno z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak i tymi uczniami, którzy mierzą się z wyzwaniami rozwojowymi. W pracy kieruję się głównie indywidualnymi potrzebami dzieci, kształceniem ich kreatywności oraz rozwijaniem funkcjonowania osobistego i społecznego.

Wykształcenie:

 • Pedagogika specjalna - resocjalizacja i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - licencjat
 • Pedagogika specjalna - resocjalizacja i profilaktyka społeczna - magister
 • Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna - studia podyplomowe
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - studia podyplomowe

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Treningowe metody pracy zastępowania zachowań agresywnych i przemocowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Trening umiejętności społecznych
 • Terapia behawioralna
 • Terapia ręki
 • Arteterapia w pracy z dziećmi
 • Stres i trudne emocje - jak wspierać uczniów
 • Depresja, samookaleczenia i próby samobójcze
Izabela Czarnecka
Psycholog, trener, specjalista ds. wellbeingu

Jestem psychologiem specjalizującym się w dziedzinie stresu i budowania odporności psychicznej. Prowadzę konsultacje indywidualne, warsztaty oraz współpracuję z różnymi instytucjami, tworząc programy wellbeingowe i prowadząc warsztaty w zakresie budowania odporności psychicznej, radzenia sobie ze stresem, asertywności i budowania własnej wartości.  Pracuję z dorosłymi, młodzieżą oraz rodzicami w zakresie poradnictwa wychowawczego.

W swojej pracy łączę psychologię, elementy praktyki uważności mindfulness i techniki terapii poznawczo-bahawioralnej. Jestem twórcą 8-tygodniowego treningu uważności i z ogromną satysfakcją zgłebiam tajniki budowania siły mentalnej.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet UKW w Bydgoszczy – Magister Psychologii, specjalność społeczna
 • Uniwersytet w Padwie (Włochy) – Psychologia społeczna, pracy i organizacji
 • Akademia Muzyczna w Bydgoszczy – Magister Sztuki, specjalizacja gra na skrzypcach
 • 3-letnie studium pedagogiczne na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Doświadczenie:

Doświadczenie zdobywałam w różnych instytucjach w Polsce i w Londynie, współpracując m.in. z Socjoterapeutyczną Świetlicą dla Dzieci w Częstochowie i Teaching Personnel Agency w Londynie, gdzie pracowałam z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnością w szkołach specjalnych.

Oprócz wykształcenia psychologicznego jestem także absolwentką Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie skrzypiec i od zawsze fascynował mnie temat tremy i radzenia sobie z presją psychiczną. Moje badania na temat stylów radzenia sobie ze stresem były prezentowane na międzynarodowej konferencji Psychologii Muzyki na Akademii Sztuk w Belgradzie. Obecnie współpracuję z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną artystycznie i sportowo, prowadząc warsztaty i konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Techniki poznawczo-behawioralne w pracy terapeutycznej z dorosłym pacjentem (Centrum Psychologiczne Psychotesto)
 • Trema: techniki psychologicznego przygotowania ucznia do występu (Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów KODA)
 • Zdrowie psychiczne w środowisku zawodowym (Resources for Living)
 • The Science of Well-being (Yale University - online)
 • Interwencja kryzysowa (Johns Hopkins University – online)
 • Pierwsza konsultacja psychologiczna (Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji BUSOLA w Gdańsku)
 • Wprowadzenie do oceny zdolności poznawczych (Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne w Londynie)
 • Praca z klientem z myślami samobójczymi (Polskie Towarzystwo Psychologów w Londynie)
 • Międzynarodowa prezentacja badań własnych o stylach radzenia sobie ze stresem na konferencji Psychologii Muzyki na Akademii Sztuk w Belgradzie (SRB)
Ewa Jaśkiewicz
psycholożka, psychoterapeutka

 Jestem psycholożką i psychoterapeutką. Od ponad dwunastu lat pracuję z ludźmi udzielając wsparcia psychologicznego. W swojej pracy wykorzystuję różne metody pracy z ciałem, które pomagają zintegrować bolesne doświadczenia oraz które świetnie się sprawdzają przy pracy z somatyzacjami, napięciem wywoływanym pracą czy szeroko pojętym stresem bądź wypaleniem zawodowym. Przez ponad dziesięć lat pracowałam głównie jako psycholog, pomagając zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Pracowałam z tzw. trudnymi dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, afazją, z dziećmi w spektrum lub różnymi niepełnosprawnościami; mediowałam podczas konfliktów między pracownikami placówek, w których pracowałam; towarzyszyłam rodzicom w sytuacjach około rozstaniowych; przeprowadzałam interwencję kryzysową; przez kilka lat prowadziłam zajęcia grupowe (Trening Umiejętności Społecznych oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne). 
Uwielbiam kontakt z drugim człowiekiem i tym małym i tym dużym. Mam głębokie przekonanie i doświadczenie, że systematyczna i rozłożona w czasie praca terapeutyczna pozwala na głęboką pracę relacyjną, a w konsekwencji uświadomienie i zintegrowanie trudnych treści, a na późniejszym etapie także na bardziej świadome i satysfakcjonujące życie. Pracuję pod systematyczną superwizją.


Wykształcenie: 

 • Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt: 
 • od 2021 Szkoła Psychoterapeutów Gestalt 
 • 2020-2021 Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt 
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej: 
 • 2015- 2017 wczesna interwencja- pomoc dziecku i rodzinie- w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i opieki nad małym dzieckiem- studia podyplomowe (certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć wg programu Move to learn; szkolenie z neurorozwojowej metody Castillo- Moralesa; odbyty kurs ,,Klucz do uczenia się”) 
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 
 • 2009- 2011 komunikacja interpersonalna i profilaktyka uzależnień; 
 • specjalizacja mediacje- studia podyplomowe 
 • 2006- 2011 mgr psychologii; spec. rozwojowa i wychowawcza- studia dzienne; 
 • Uniwersytet Warszawski: 
 • 2005 - 2010 mgr filologii polskiej; spec. filologia dla mediów i spec. nauczycielska; ukończony kurs pedagogiczny 

Doświadczenie zdobywałam:

 • IX- XI 2023 staż kliniczny w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim ,,Drewnica”
 • od X 2021 Ośrodek Psychoterapii ,,Świadomość i Rozwój’- psycholog, psychoterapeuta 
 • I 2019 -IX 2022 Szkoła Podstawowa nr 340- psycholog szkolny 
 • XI 2018- 2020 Instytut Mowy Ruchu Movopedia- psycholog dziecięcy 
 • III- VII 2014 Przedszkole nr 65- psycholog 
 • IX 2012- XII 2018 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 - psycholog szkolny 
 • 9 III 2012 Przedszkole nr 13 w Pruszkowie- prowadzenie warsztatów dla kadry 
 • III 2012- IX 2012 Przedszkole Wyspa Skarbów- terapeutka autystycznego dziecka 
 • II- VI 2011 Stowarzyszenie Terapeutów- stażystka w ramach Programu Pomocy Osobom      z Autyzmem i Ich Rodzinom 
 • I 2011 Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie- trener, prowadzenie warsztatów Komunikacja w negocjacjach
 • II 2006 Działalność w wolontariacie studenckim- prowadzenie warsztatów ,,Daleko też są dzieci” (warsztaty dla uczniów szkół podstawowych) 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • VI 2023 Warsztat “Praca ze snem”, Dorota Węgrzyn, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt (25 h)
 • XI 2022 Warsztat ,,Praca z doświadczeniem depresyjnym w terapii Gestalt” Giovanni Turra, Wilanowska Pracownia Psychoterapii (25 h)
 • VI 2022 Warsztat ,,Terapia poprzez ciało. Strategie teraeputyczne” Zofia Pierzchała, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt (25 h)
 • IX 2022 Warsztat ,,Praca z osobami w procesach uzależnieniowych z perspektywy Gestalt” Marta Wołowska- Ciaś, Dom Psychoterapii Gestalt (25 h)
 • VI 2020 Warsztat ,,Metody i techniki pracy terapeuty Gestalt” Dorota Węgrzyn, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt (25 h)
 • 11 XII 2018 Szkolenie Skala Inteligencji Standford- Binet
 • X 2016r.- III 2017 Grupa Superwizyjna w Poradni MOP- uczestnictwo w superwizji dla profesjonalistów
 • XII 2013-III 2014 Neuropsychologia kliniczna dziecka, Centrum CBT (75 godzin)
 • I-V 2013 Terapia poznawczo- behawioralna dzieci i młodzieży, Centrum CBT (100 godzin)
 • XI-XII 2012 Współpraca z rodziną ucznia w sytuacji konfliktu w rodzinie, WCIES (17 godzin)
 • 9 I 2012 Dojrzałość szkolna dzieci pięcio i sześcioletnich oraz jej diagnoza, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości oraz Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji (10 godzin)
 • 26 XI 2011 Psychologia w służbie kryminalnej- konferencja naukowa, Studenckie Koło Psychologii Sądowej UW (7 godzin)
 • 14-15 X 2011 Mechanizmy i zjawiska psychoterapii w świetle badań psychologicznych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • III- IV 2011 Szkolenie doskonalące umiejętność pracy z młodymi osobami, OF Akademia – rozwój kapitału społecznego (28 godzin)
 • 19 II 2011 Depresja a seks- konferencja Naukowa, Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji
 • X 2010- II 2011 Warsztat Umiejętności Trenerskich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (60 godzin)
 • II- VI 2010 Mediacje rodzinne. Teoria i praktyka, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych (80 godzin)
 • III 2010 Warsztat z mediacji karnych prowadzony przez mediatorów Polskiego Centrum Mediacji, Studenckie Koło Psychologii Sądowej UW
 • 25 IV 2009 Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi, Stowarzyszenie na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie „Dobra wola” OPP  
Basia Pietruszczak
Edukatorka seksualna i menstruacyjna, antropolożka i autorka książek z serii „Twoje ciałopozytywne dojrzewanie”. Prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych pomagające oswajać tematy związane z dojrzewaniem i seksualnością. W mediach społecznościowych prowadzi projekt „Pani Miesiączka”, poświęcony popularyzacji wiedzy na tematy miesiączki i cyklu menstruacyjnego. Współpracuje z fundacją SEXED.
Hubert Pajączkowski
Edukator seksualny, absolwent kierunku seksuologia praktyczna, koordynator projektów edukacyjnych. Prowadzi zajęcia w szkołach podstawowych oraz w liceach w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Starannie selekcjonuje materiały, sam tworzy własne, w tym scenariusze zajęć. Dodatkowo prowadzi też warsztaty z edukacji seksualnej dla rodziców i nauczycieli/-ek. Pracuje w Fundacji Szkoła z Klasą, gdzie wspiera działania nauczycielskie, realizując projekty podejmujące temat bezpieczeństwa w sieci i migracji. Prowadzi profil na instagramie: czytam_przedseksem, gdzie poleca książki związane z tematyką seksualności i cielesności. Konto adresowane jest do osób dorosłych.