Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Warsztaty kierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych a także do specjalistów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (psychologowie, pedagodzy, logopedzi, terapeuci).

Sprawdź ofertę

Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi uczniów

Warsztaty kierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych a także do specjalistów pracujących z dziećmi prezentującymi zachowania trudne (psychologowie, pedagodzy, logopedzi, terapeuci).

Sprawdź ofertę

Sposób wspierania uczniów w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym

Zajęcia mają na celu wyposażenie nauczycieli w umiejętności wspierania uczniów mających trudności w radzeniu sobie ze stresem.

Sprawdź ofertę