Dla kogo?

Warsztaty kierowane do nauczycieli uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas maturalnych.

Cel warsztatów

Zajęcia mają na celu wyposażenie nauczycieli w umiejętności wspierania uczniów mających trudności w radzeniu sobie ze stresem. Warsztat jest przeznaczony dla wszystkich, którzy pomagają uczniom w przygotowaniu do egzaminów i dostrzegają potrzebę wsparcia dziecka nie tylko w zakresie edukacyjnym, ale i emocjonalnym.  Uczestnicy poznają najważniejsze strategie radzenia sobie ze stresem – kontrola reakcji stresowej, alternatywne sposoby reagowania i redukcja negatywnych skutków stresu. Młodzi ludzie nieustannie poddawani są ocenie, stykają się z sytuacjami przekraczającymi ich możliwości radzenia sobie i doświadczają negatywnych skutków stresu. Warsztaty pomagają poznać pojęcie odporności (ang. resilence), co przekłada się na polepszenie jakości życia i zwiększenie efektywności działania.

Korzyści dla uczestników warsztatu

Uczestnicy pracują w grupach liczących 10-15 osób. Nauczyciele zostają wyposażeni w wiedzę dotyczącą źródeł, przebiegu oraz skutków długotrwałego stresu. Uczą się prawidłowo rozpoznawać symptomy reakcji stresowych i wspierać dzieci w odpowiednim reagowaniu na nie. Poszerzają repertuar metod radzenia sobie ze stresem i poznają techniki relaksacji.

Czas trwania:

Zajęcia grupowe 90 minut, cykl 4 zajęć.