Warsztaty:

„Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały?”

Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka i nabywają umiejętności, które pozwolą mierzyć się z nowymi i trudnymi sytuacjami życia codziennego.

Sprawdź ofertę

Doskonalące umiejętności komunikacji w relacji i rozwiązywania spraw konfliktowych

Kluczowym elementem w relacji rodzic-dziecko jest komunikacja, czyli sposób w jaki mówimy, słuchamy oraz zachowujemy się w stosunku do naszych dzieci. Warsztaty pomagają w poznaniu metod aktywnego słuchania, komunikowania potrzeb i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Podczas

Sprawdź ofertę

Szczęśliwe rodzicielstwo z Pozytywną Dyscypliną

Podstawą Pozytywnej Dyscypliny jest wzajemny szacunek i współpraca, a fundamentem, na którym budujemy wspieranie rozwoju dziecka, jest życzliwość wsparta stanowczością. Pozytywna dyscyplina stanowczo unika jakichkolwiek form poniżania. To metoda wychowawcza oparta na wzajemnym szacunku oraz empatii. Wspiera rozwój samodzielności, odpowiedzialności, samodyscypliny u dzieci w każdym wieku.

Sprawdź ofertę

Grupy wsparcia:

Dla rodziców dzieci z diagnozą ADHD, zaburzeń ze spektrum autyzmu, niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej

Grupa wsparcia to regularne spotkania grupy rodzin mierzących się ze zbliżonymi trudnościami i wyzwaniami związanymi z diagnozą dziecka. W bezpiecznej przestrzeni uczestnicy mają szansę wymiany doświadczeń, podzielenia się tym, co jest dla nich szczególnie ważne lub trudne.

Sprawdź ofertę

Dla rodziców i opiekunów dzieci nieśmiałych, mających trudności w grupie rówieśniczej

Grupa wsparcia to regularne spotkania grupy rodzin mierzących się ze zbliżonymi trudnościami i wyzwaniami. W bezpiecznej przestrzeni uczestnicy mają szansę wymiany doświadczeń, podzielenia się tym, co jest dla nich szczególnie ważne lub trudne.

Sprawdź ofertę

Dla rodziców i opiekunów dzieci w określonych grupach wiekowych

Grupa wsparcia to regularne spotkania rodzin posiadających dzieci w określonym okresie rozwoju. W bezpiecznej przestrzeni uczestnicy zdobywają wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych – związanych z rozwojem poznawczym, emocjonalnym, społecznym.

Sprawdź ofertę

Dla rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami nastroju, w tym z depresją dziecięcą i z trudnościami emocjonalnymi.

Grupa wsparcia to regularne spotkania grupy rodzin mierzących się ze zbliżonymi trudnościami i wyzwaniami związanymi z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami nastroju dziecka. Uczestnicy nabywają wiedzę związaną ze specyfiką zaburzeń nastroju oraz zaburzeń emocjonalnych

Sprawdź ofertę