Dla kogo?
Grupa wsparcia kierowana jest dla rodziców i opiekunów w określonych grupach wiekowych – grupa dla rodziców dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym, nastoletnim;


Cel uczestnictwa w grupie wsparcia.
Grupa wsparcia to regularne spotkania rodzin posiadających dzieci w określonym okresie rozwoju. W bezpiecznej przestrzeni uczestnicy zdobywają wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych – związanych z rozwojem poznawczym, emocjonalnym, społecznym. Uczą się które zachowania dziecka są przejawem normy rozwojowej, a które mogą wymagać specjalistycznego wsparcia. Grupa wsparcia daje możliwość wymiany doświadczeń, podzielenia się tym, co jest szczególnie ważne lub trudne. W asyście psychologa uczestnicy poruszają tematy związane z odczuwanym stresem, frustracją, bezsilnością, ale także z radościami życia codziennego. Grupa wsparcia daje możliwość zdystansowania się do trudności, które często w subiektywnej ocenie rodzica urastają do rangi niemożliwej do pokonania. Wychowanie dziecka to ogromne wyzwanie, z którym często trudno poradzić sobie samemu.


Korzyści dla rodziny wynikające z uczestnictwie w grupie wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci w określonych grupach wiekowych – grupa dla rodziców dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym, nastoletnim;
Zajęcia grupowe (6-10 osób). Uczestnicy grupy wsparcia poznają sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami. Wymieniają się doświadczeniami, rozwijają kompetencje rodzicielskie i uczą się wzmacniać relację z dzieckiem. Mają możliwość poznania innych osób, tworząc sieci wsparcia społecznego, które pomagają w obniżaniu poziomu stresu i zwiększaniu dobrostanu psychicznego. Pod okiem doświadczonego specjalisty zdobywają wiedzę z zakresu psychologii i rozwoju dziecka, mają możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Czas trwania:
Zajęcia grupowe trwające 90 minut 2 razy w miesiącu.