Dla kogo?
Zajęcia kierowane dla dzieci w wieku 3-6 lat.


Cel zajęć:
Wspieranie myślenia twórczego oraz wzmacnianie percepcji zmysłowej (wzrokowej, słuchowej, węchowej, dotykowej).
Sensoplastyka to metoda wspierania rozwoju poprzez stymulację sensoryczną. Korzystnie wpływa na rozwój dziecka – m.in. stymuluje rozwój poznawczy w zakresie rozwoju mowy, myślenia, spostrzegania oraz uwagi. Podczas zajęć dzieci poznają otaczający ich świat poprzez możliwość pracy z różnego rodzaju materiałami. W bezpiecznym otoczeniu mają szansę zapoznać się z nowymi konsystencjami oraz fakturami. Sensoplastyka rozwija kompetencje intra- i interpersonalne.

Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w zajęciach Sensoplastyki:
Uczestnicy pracują w grupach liczących 4-8 osób.
Na zajęciach poznają różnorodne techniki plastyczne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Sensoplastyka oparta jest na ekologicznych i biodegradowalnych materiałach plastycznych, które są w pełni bezpieczne dla dzieci.
Zajęcia oparte są na ćwiczeniach usprawniających u dzieci:

 • koordynację wzrokowo-ruchową;
 • koncentrację uwagi;
 • motorykę małą (ruchy precyzyjne, umiejętności grafomotoryczne – przygotowanie do prawidłowego chwytu pisarskiego);
 • prawidłowe napięcie mięśniowe;
 • orientację w schemacie ciała i przestrzeni, kształtowanie lateralizacji;
 • kreatywność oraz twórcze myślenie;
 • samodzielność i poczucie sprawstwa;
 • samoświadomość (ciała, procesów poznawczych i emocjonalnych);
 • umiejętności pracy w grupie.
  Podczas zajęć dzieci czerpią satysfakcję z kreatywnego działania oraz doświadczają sukcesów w realizacji swoich pomysłów. Przestrzeń stworzona przez terapeutę pomaga w wychodzeniu ze schematów oraz w elastycznym podejściu do zmian w stale zmieniającym się świecie. Dzieci uczą się świadomego i krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu i większą wiarą we własne możliwości.

Czas trwania:
Zajęcia grupowe trwające 30 minut, 1 raz w tygodniu.