Dla kogo?
Zajęcia kierowane dla dzieci w wieku 3-6 lat


Cel zajęć:

Bajkoterapia jest jedną z metod pomocniczych w terapii wykorzystywaną do pracy z dziećmi. Organizowane przez terapeutów zajęcia oparte są na opowieści terapeutycznej dobranej do potrzeb grupy.  Celem zajęć jest pobudzanie kreatywności oraz wyobraźni dzieci, kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania i zadawania pytań. Wśród bajek terapeutycznych wyróżnia się bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne oraz relaksacyjne. Dotyczą one różnych tematów psychologicznych, pokazują jak bohaterowie radzą sobie w trudnych sytuacjach. Pomagają one dzieciom zrozumieć swoje emocje, pokazują schematy postępowania w różnych sytuacjach. Bajkoterapia obniża poziom lęku i sprawia, że dzieci lepiej rozumieją przeżywane uczucia oraz czują się mniej samotne dostrzegając uniwersalność doświadczeń.


Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w zajęciach Bajkoterapii:
Uczestnicy pracują w grupach liczących 8-12 osób. Bajkoterapia wykorzystuje metody pracy oparte na spontanicznej aktywności dziecka. Pomaga dzieciom odpowiadać na pytania natury egzystencjalnej. Dziecko ma szansę zidentyfikować się z bohaterem i uruchomić nieograniczoną wyobraźnię, która jest podstawą rozwoju innych procesów psychicznych. Opowieści terapeutyczne pomagają także w odkrywaniu własnej tożsamości wspierając tym samym harmonijny rozwój osobowości. Praca z tekstem literackim stymuluje percepcję słuchową ora wzrokową, a także sprzyja poprawie koncentracji uwagi szczególnie ważnej w procesie uczenia się i nabywania nowych umiejętności.

Czas trwania:
Zajęcia grupowe trwające 30 minut, cykl 6-8 spotkań.

Bajkoterapia: Warszawa

Zajęcia z bajkoterapii są krótkie, ale dzięki regularnym spotkaniom możemy zagwarantować ich efekt. Badania potwierdzają, że skupienie się na jednej aktywności przez dłuższy czas jest szczególnie trudne dla podopiecznych w wieku przedszkolnym. Z tego względu kompetentni pracownicy dbają o utrzymanie ich zainteresowania poprzez czytanie z odpowiednią intonacją urozmaicone pokazywaniem ilustracji w książkach. Przez to, że przeprowadzamy warsztaty w salach w różnych szkołach w Warszawie, zarówno dzieci, jak i rodzice mają ułatwiony dostęp do spotkań ze specjalistami. Zapraszamy do sprawdzenia lokalizacji naszych zajęć bajkoterapii w różnych dzielnicach Warszawy!

Zapisy na zajęcia z bajkoterapii

Regularnie wprowadzamy zmiany dotyczące sposobu prowadzenia warsztatów, udoskonalamy je na podstawie własnych spostrzeżeń i komentarzy podopiecznych, dlatego gwarantujemy fachowe przygotowanie prowadzących oraz zróżnicowaną tematykę opowieści. W celu zapisania dziecka na zajęcia z bajkoterapii w wybranej placówce w Warszawie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej. Zachęcamy do rozwijania naturalnego potencjału drzemiącego w najmłodszych!