Dla kogo?
Warsztaty kierowane do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.


Cel warsztatów
Kluczowym elementem w relacji rodzic-dziecko jest komunikacja, czyli sposób w jaki mówimy, słuchamy oraz zachowujemy się w stosunku do naszych dzieci. Warsztaty pomagają w poznaniu metod aktywnego słuchania, komunikowania potrzeb i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się, czym jest empatyczna komunikacja, poznają sposoby zachęcania dziecka do współpracy, uczą się stawiania granic, wyciągania konsekwencji zamiast stosowania kar oraz zachęcają dziecko do mierzenia się z trudnościami.

Korzyści dla rodziny wynikające z uczestnictwa w warsztatach doskonalących umiejętności komunikacji w relacji i rozwiązywania spraw konfliktowych.
Zajęcia grupowe (10-15 uczestników). Zagadnienia poruszane w trakcie spotkań moderowane są przez specjalistę, który w angażujący sposób edukuje, pomaga rodzicom i opiekunom zmieniać kształt relacji z dzieckiem. Udział w warsztatach wpływa na pogłębienie relacji między rodzicami/ opiekunami i dziećmi. Uczestnicy mają szanse spojrzeć na trudności dziecka jego oczami, by łatwiej zrozumieć i adekwatnie zareagować na pojawiające się wyzwania w relacji. Opiekunowie poznają style komunikowania oraz sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Udział w zajęciach pozwoli opiekunom nabyć umiejętności niezbędne do wychowania człowieka samodzielnego, asertywnego, refleksyjnego, podejmującego wyzwania. Zajęcia sprzyjają budowaniu pozytywnej samooceny i kształtowaniu poczucia kompetencji i wpływu na otaczającą rzeczywistość. Praca w grupie umożliwia wymianę doświadczeń oraz przyjmowania różnych perspektyw, zmniejszając poziom napięcia i frustracji.


Czas trwania:
Zajęcia grupowe trwające 90 minut, 1 raz w tygodniu w cyklu 4 spotkań.