Dla kogo?
Grupa wsparcia kierowana jest dla rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami nastroju, w tym z depresją dziecięcą i z trudnościami emocjonalnymi.


Cel uczestnictwa w grupie wsparcia.
Grupa wsparcia to regularne spotkania grupy rodzin mierzących się ze zbliżonymi trudnościami i wyzwaniami związanymi z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami nastroju dziecka. Uczestnicy nabywają wiedzę związaną ze specyfiką zaburzeń nastroju oraz zaburzeń emocjonalnych – m.in. rozumienia przyczyn, objawów, wpływu przeżywanych trudności na myślenie oraz funkcjonowanie dziecka. W bezpiecznej przestrzeni uczestnicy mają szansę wymiany doświadczeń, podzielenia się tym, co jest dla nich szczególnie ważne lub trudne. W asyście psychologa poruszają tematy związane z odczuwanym stresem, frustracją, bezsilnością, ale także z radościami życia codziennego. Grupa wsparcia daje możliwość zdystansowania się do trudności, które często w subiektywnej ocenie rodzica urastają do rangi niemożliwej do pokonania. Wychowanie dziecka z trudnościami w zakresie funkcjonowania emocjonalnego i zaburzeń nastroju to ogromne wyzwanie, z którym trudno poradzić sobie samemu.


Korzyści dla rodziny wynikające z uczestnictwie w grupie wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami nastroju, w tym z depresją dziecięcą i z trudnościami emocjonalnymi.
Zajęcia grupowe (6-10 osób). Uczestnicy grupy wsparcia poznają sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami. Wymieniają się doświadczeniami, rozwijają kompetencje rodzicielskie i uczą się wzmacniać relację z dzieckiem. Mają możliwość poznania innych osób, tworząc sieci wsparcia społecznego, które pomagają w obniżaniu poziomu stresu i zwiększaniu dobrostanu psychicznego. Pod okiem doświadczonego specjalisty zdobywają wiedzę z zakresu psychologii i rozwoju dziecka, mają możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Czas trwania:
Zajęcia grupowe trwające 90 minut 2 razy w miesiącu.