Sensoplastyka – terapia z wykorzystaniem wszystkich zmysłów

Sensoplastyka to metoda terapeutyczna, która polega na stosowaniu materiałów, takich jak mąka, sól, klej, farby, plastelina czy glinka do pracy z dziećmi i dorosłymi zmagającymi się z zaburzeniami sensorycznymi. 

Zaburzenia sensoryczne występują wówczas, kiedy ludzkie zmysły nie pracują prawidłowo, co może prowadzić do trudności w odbieraniu i przetwarzaniu informacji z otoczenia. Taki stan skutkuje, zwłaszcza u najmłodszych, niechęcią do bujania, noszenia, gwałtownych zmian pozycji, ale również nadmiernym odczuwaniem bodźców, które dla innych są zupełnie niezauważalne, np. drażnieniem przez metki w ubraniach. Sensoplastyka pomaga rozwijać takie umiejętności jak percepcja wzrokowa, słuchowa, dotykowa i kinestetyczna oraz reguluje podatność na czynniki drażniące.

Uczta dla zmysłów i nieograniczone pole do twórczej pracy

Sensoplastyka to nie tylko metoda terapeutyczna, ale również forma sztuki i kreatywności, która pozwala wyrażać emocje oraz wyzwalać twórcze myślenie. Metoda ta rozwija wyobraźnię i umożliwia eksperymentowanie z różnymi kolorami, teksturami czy formami. Warsztaty z wykorzystaniem sensoplastyki są odpowiednie dla osób w każdym wieku wymagających wsparcia w rozwoju umiejętności sensorycznych, jak również dla tych, którzy chcą się zrelaksować i po prostu dobrze się bawić.

Jakie materiały wykorzystuje się w sensoplastyce?

W sensoplastyce wykorzystuje się różnorodne materiały, aby stworzyć warunki do odkrywania i eksperymentowania z różnymi zmysłami. Mąka, sól i plastelina umożliwiają dziecku lub dorosłemu badanie różnych faktur i konsystencji, tworzenie kształtów oraz wzorów, co wpływa na rozwijanie umiejętności manualnych, a także koordynacji ruchowej. Farby, klej i glinka pozwalają na wykorzystanie kolorów, form do wyrażania emocji oraz rozwijanie percepcji wzrokowej, a także przestrzennej.

Zalety sensoplastyki

Jedną z największych zalet sensoplastyki jest to, że pozwala ona na zindywidualizowane podejście do każdej osoby, biorącej udział w warsztatach. Dzieci i dorośli z różnymi zaburzeniami mogą skorzystać z terapii sensoplastycznej w zależności od ich indywidualnych potrzeb. W terapii tej można skupić się na pracy nad konkretnymi zmysłami, które wymagają wsparcia, np. percepcji wzrokowej lub dotykowej. Sensoplastyka może również pomóc osobom z niepełnosprawnościami, takimi jak autyzm czy zespół Aspergera, TUS (trening umiejętności społecznych) i komunikacyjnych.

Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w zajęciach z wykorzystaniem sensoplastyki na terenie Warszawy – zapraszamy do kontaktu.