Dla kogo?
Zajęcia kierowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych


Cel zajęć:

Podczas treningu asertywności uczestnicy będą rozwijać praktyczne umiejętności postawy
asertywnej. Ćwiczone będą kompetencje otwartego wyrażania własnych myśli, potrzeb oraz
uczuć w sposób nienaruszający granic drugiej osoby. Umożliwi to tworzenie pozytywnych i
satysfakcjonujących relacji oraz funkcjonowanie w zgodzie z własnymi potrzebami. Istotnym
obszarem pracy jest asertywne odmawianie w sytuacji, gdy prośba jest niezgodna z
osobistymi wartościami lub potrzebami. Dzieci dowiadują się czym są granice człowieka i w
jaki sposób ich przestrzegać, by chronić siebie i nie naruszać przestrzeni innych osób.

Korzyści dla uczniów wynikające z uczestniczenia w treningu asertywności
Uczestnicy pracują w grupach liczących 10-15 osób.
Trening oparty jest na
modułach w zakresie identyfikacji i obrony swoich granic, potrzeb i wartości,
asertywnej komunikacji, asertywnego udzielania informacji zwrotnych oraz
przyjmowania ich, empatii, asertywności w konfliktach oraz radzenia sobie z trudnymi
emocjami w sytuacjach społecznych. W bezpiecznej przestrzeni dziecko ma szansę
poszerzyć techniki asertywności i utrwalić je podczas ćwiczeń w grupie rówieśniczej.
Dzięki uczestnictwu w zajęciach dziecko uczy się wyrażać siebie, mówić „nie” bez
poczucia winy, wzmacniać poczucie wartości i budować lepsze relacje z innymi.

Czas trwania:
Zajęcia grupowe trwające 60 minut, cykl 15 zajęć.

Trening asertywności w Centrum Edukacji Wytrenowani

  1. W celu zakwalifikowania się na cykl zajęć zapraszamy na indywidualną konsultację rodzica ze specjalistą, który będzie prowadził trening asertywności.
  2. Po odbyciu konsultacji z psychologiem dziecko jest zapisywane na listę osób oczekujących.
  3. Do czasu utworzenia się grupy, dziecko może uczęszczać na spotkania indywidualne z psychologiem.
  4. W momencie utworzenia się grupy (maksymalnie 5 os., minimalnie 2 os.), kontaktujemy się w celu umówienia cyklu spotkań.
  5. Zajęcia odbywają się w cyklach po 15 spotkań (w razie potrzeby istnieje możliwość kontynuacji zajęć).
  6. Po zakończonym cyklu spotkań zapraszamy na indywidualną konsultację rodzica ze specjalistą w celu omówienia wniosków wynikających z funkcjonowania dziecka na zajęciach oraz ewentualnych obszarów do pracy.

Uczestnicy Treningu dobierani są w grupy w zależności od wieku oraz obszaru pracy na podstawie konsultacji psychologicznej przeprowadzanej przed rozpoczęciem cyklu zajęć.

Zapisy przyjmujemy telefonicznie lub mailowo.

Cena pojedynczych zajęć treningu asertywności – 80 zł 

Cena indywidualnej konsultacji rodzica z trenerem – 130 zł 

Po zakończonym Treningu istnieje możliwość wystawienia opinii o uczestniku przez psychologa prowadzącego zajęcia- koszt 99 zł