Dla kogo?
Zajęcia kierowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych


Cel zajęć:

Podczas treningu asertywności uczestnicy będą rozwijać praktyczne umiejętności postawy
asertywnej. Ćwiczone będą kompetencje otwartego wyrażania własnych myśli, potrzeb oraz
uczuć w sposób nienaruszający granic drugiej osoby. Umożliwi to tworzenie pozytywnych i
satysfakcjonujących relacji oraz funkcjonowanie w zgodzie z własnymi potrzebami. Istotnym
obszarem pracy jest asertywne odmawianie w sytuacji, gdy prośba jest niezgodna z
osobistymi wartościami lub potrzebami. Dzieci dowiadują się czym są granice człowieka i w
jaki sposób ich przestrzegać, by chronić siebie i nie naruszać przestrzeni innych osób.

Korzyści dla uczniów wynikające z uczestniczenia w treningu asertywności
Uczestnicy pracują w grupach liczących 10-15 osób.
Trening oparty jest na
modułach w zakresie identyfikacji i obrony swoich granic, potrzeb i wartości,
asertywnej komunikacji, asertywnego udzielania informacji zwrotnych oraz
przyjmowania ich, empatii, asertywności w konfliktach oraz radzenia sobie z trudnymi
emocjami w sytuacjach społecznych. W bezpiecznej przestrzeni dziecko ma szansę
poszerzyć techniki asertywności i utrwalić je podczas ćwiczeń w grupie rówieśniczej.
Dzięki uczestnictwu w zajęciach dziecko uczy się wyrażać siebie, mówić „nie” bez
poczucia winy, wzmacniać poczucie wartości i budować lepsze relacje z innymi.

Czas trwania:
Zajęcia grupowe trwające 60 minut, cykl 15 zajęć.

Trening asertywności w Centrum Edukacji Wytrenowani

 1. W celu zakwalifikowania się na cykl zajęć zapraszamy na indywidualną konsultację rodzica ze specjalistą, który będzie prowadził trening asertywności.
 2. Po odbyciu konsultacji z psychologiem dziecko jest zapisywane na listę osób oczekujących.
 3. Do czasu utworzenia się grupy, dziecko może uczęszczać na spotkania indywidualne z psychologiem.
 4. W momencie utworzenia się grupy (maksymalnie 5 os., minimalnie 2 os.), kontaktujemy się w celu umówienia cyklu spotkań.
 5. Zajęcia odbywają się w cyklach po 15 spotkań (w razie potrzeby istnieje możliwość kontynuacji zajęć).
 6. Po zakończonym cyklu spotkań zapraszamy na indywidualną konsultację rodzica ze specjalistą w celu omówienia wniosków wynikających z funkcjonowania dziecka na zajęciach oraz ewentualnych obszarów do pracy.

Uczestnicy Treningu dobierani są w grupy w zależności od wieku oraz obszaru pracy na podstawie konsultacji psychologicznej przeprowadzanej przed rozpoczęciem cyklu zajęć.

Zapisy przyjmujemy telefonicznie lub mailowo.

Trening asertywności: Warszawa

Asertywność znajduje się w połowie drogi między uległością a agresją. Niewłaściwe wyważenie proporcji może prowadzić do tego, że dziecko czy osoba dorosła przesadnie narzuca innym swoje zdanie albo wręcz przeciwnie — zgadza się na wszystko, nawet wtedy, gdy ma odmienną opinię. Bez asertywności jesteśmy bardziej podatni na wpływy, w tym na manipulacje ze strony tych, którzy znaleźli się po drugiej stronie osi. Dlaczego warto trenować tę umiejętność? Jakie korzyści wynikają z rozwijania postawy asertywnej?

Warsztaty asertywności: Warszawa

Brak asertywności może mieć wiele źródeł, w tym niską samoocenę i małą wiarę w siebie oraz swoje przekonania. Aby w przyszłości „nie dać sobie wejść na głowę”, warto od najmłodszych lat uczyć się postawy pozwalającej wyrażać swoje zdanie z poszanowaniem granic innych osób, ale bez poczucia winy. Lista korzyści jest długa, a obejmuje między innymi:

 • wzmocnienie pewności siebie i odwagi, by wyrażać swoje zdanie na forum,
 • umiejętność radzenia sobie z presją grupy — aby nie dać się namówić na coś, czego nie chcemy nawet w obliczu silnej presji ze strony otoczenia,
 • umiejętność budowania zdrowych relacji przyjacielskich, zawodowych i romantycznych w dorosłym życiu — dzięki asertywności nie pozwalamy innym na to, by nas wykorzystywali do własnych celów czy przekraczali nasze granice dla własnych korzyści,
 • umiejętność skutecznego rozwiązywania sytuacji konfliktowych — zrozumienie położenia granic swoich oraz innych osób i umiejętne dążenie do osiągnięcia kompromisu,
 • większa pewność siebie w obronie swoich przekonań oraz ochronie innych osób — asertywne dziecko czy osoba dorosła skutecznie przeciwstawia się agresorowi, który znęca się nad innymi,
 • umiejętność obrony swojej opinii, przekonań czy preferencji w sposób emocjonalnie kontrolowany,
 • rozwój cech przywódczych — osoby o dobrze rozwiniętej asertywności są lepszymi liderami, skutecznie radzą sobie w zarządzaniu zespołami.

Podczas warsztatów asertywności, realizowanych w naszym ośrodku w Warszawie, skupiamy się przede wszystkim na praktycznych przykładach, by uczestnicy treningu mogli przećwiczyć różne scenariusze. Ćwiczymy wspólnie wyrażanie swojego zdania, uprzejme odmawianie z uzasadnieniem decyzji, ale też rozwiązywanie potencjalnych konfliktów. Rozmawiamy na temat wyzwań i korzyści związanych z postawą asertywną, planujemy, w jaki sposób dalej będziemy rozwijać swoją asertywność. Sprawdź, jakie jeszcze szkolenia dla dzieci oraz dorosłych mamy w ofercie!

Po zakończonym Treningu istnieje możliwość wystawienia opinii o uczestniku przez psychologa prowadzącego zajęcia.