Dla kogo?
Grupa wsparcia kierowana jest dla rodziców i opiekunów dzieci z diagnozą ADHD, zaburzeń ze spektrum autyzmu, niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej w wieku przedszkolnym i szkolnym.


Cel uczestnictwa w grupie wsparcia
Grupa wsparcia to regularne spotkania grupy rodzin mierzących się ze zbliżonymi trudnościami i wyzwaniami związanymi z diagnozą dziecka. W bezpiecznej przestrzeni uczestnicy mają szansę wymiany doświadczeń, podzielenia się tym, co jest dla nich szczególnie ważne lub trudne. W asyście psychologa poruszają tematy związane z odczuwanym stresem, frustracją, bezsilnością, ale także z radościami życia codziennego. Grupa wsparcia daje możliwość zdystansowania się do trudności, które często w subiektywnej ocenie rodzica urastają do rangi niemożliwej do pokonania. Wychowanie dziecka z nieprawidłowościami rozwoju to ogromne wyzwanie, z którym trudno poradzić sobie samemu.

Korzyści dla rodziny wynikające z uczestnictwie w grupie wsparcia dla opiekunów dzieci z diagnozą ADHD, zaburzeń ze spektrum autyzmu, niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej.
Zajęcia grupowe (6-10 osób). Uczestnicy grupy wsparcia poznają sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami. Wymieniają się doświadczeniami, rozwijają kompetencje rodzicielskie i uczą się wzmacniać relację z dzieckiem. Poznają także prawne aspekty związane z diagnozą dziecka – obowiązujących przepisów prawnych, form dofinansowania i metod leczenia nieprawidłowości rozwojowych. Mają możliwość
poznania innych osób, tworząc sieci wsparcia społecznego, które pomagają w obniżaniu poziomu stresu i zwiększaniu dobrostanu psychicznego. Pod okiem doświadczonego specjalisty zdobywają wiedzę z zakresu psychologii dziecka, mają możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Czas trwania:
Zajęcia grupowe trwające 90 minut 2 razy w miesiącu.