Dla kogo?
Zajęcia kierowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych


Cel zajęć:
Umiejętności komunikacyjne są fundamentem, dzięki któremu możliwe jest nawiązywanie i
podtrzymywanie satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Prawidłowa komunikacji
prowadzi także do efektywnej pracy w zespole oraz lepszego planowania i organizacji czasu.
Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się. Uczniowie
dowiedzą się, w jaki sposób udzielać informacji zwrotnych oraz podtrzymywać dobre
kontakty z innymi. Poznają także różne narzędzia i style komunikacyjne. W bezpiecznym
środowisku uczniowie będą mieli szanse wyrażać swoje zdanie na różne tematy, zwiększając
tym samym asertywność i pewność siebie. Umiejętności komunikacyjne będą na bieżąco
trenowane i monitorowane podczas pracy zespołowej.

Korzyści dla uczniów wynikające z uczestniczenia w warsztatach
doskonalących umiejętności komunikacyjne, budowania relacji oraz pracy w zespole

Uczestnicy pracują w grupach liczących 10-15 osób. Podczas warsztatów
wykorzystywane są aktywne metody angażujące uczestników takie jak modelowanie,
odgrywanie ról, modelowanie informacji zwrotnych, dyskusja, ćwiczenie wystąpień
publicznych, dialog motywujący. Każdy z uczniów będzie miał okazję z poznać swój
indywidulany sposób komunikowania się i odczuwania oraz przełożyć tę wiedzę na
doskonalenie strategii komunikacyjnej. Dzieci uczą się argumentowania oraz
wyrażania swojego zdania z jednoczesnym poszanowaniem wszystkich stron dyskusji.


Czas trwania:
Zajęcia grupowe trwające 60 / 90 minut, cykl 8-10 zajęć.