Dla kogo?
Zajęcia kierowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.


Cel zajęć
Wzmacnianie umiejętności koncentracji uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym – zwiększenie odporności na dystraktory, wydłużenie czasu koncentracji uwagi na zadaniu, koncentrowanie się na istocie danego problemu lub zadania.

Korzyści dla uczniów wynikające z uczestniczenia w zajęciach Treningu Koncentracji Uwagi
Zajęcia oparte są na ćwiczeniach usprawniających u dzieci:

 • koncentrację uwagi;
 • percepcję wzrokową oraz słuchową;
 • koordynację wzrokowo-ruchową;
 • pamięć;
 • orientację wzrokowo-przestrzenną;
 • szybkość przetwarzania informacji;
 • grafomotorykę.

Dzięki wykonywanym ćwiczeniom uczniowie będą ponadto zwiększać samoświadomość i motywację do pracy, wzbogacać zasób słownictwa oraz zdobywać wiedzę ogólną o świecie.


Czas trwania:
Zajęcia grupowe trwające 45 minut, 1-2 razy w tygodniu w cyklach semestralnych.

Trening Koncentracji Uwagi w Centrum Edukacji Wytrenowani

 1. W celu zakwalifikowania się na cykl zajęć Trening Koncentracji Uwagi, zapraszamy na indywidualną konsultację rodzica ze specjalistą, który będzie prowadził TKU.
 2. Po odbyciu konsultacji z psychologiem dziecko jest zapisywane na listę osób oczekujących.
 3. Do czasu utworzenia się grupy, dziecko może uczęszczać na spotkania indywidualne z psychologiem.
 4. W momencie utworzenia się grupy (maksymalnie 5 os., minimalnie 2 os.), kontaktujemy się w celu umówienia cyklu spotkań.
 5. Zajęcia odbywają się w cyklach po 15 spotkań (w razie potrzeby istnieje możliwość kontynuacji zajęć).
 6. Po zakończonym cyklu TKU zapraszamy na indywidualną konsultację rodzica ze specjalistą w celu omówienia wniosków wynikających z funkcjonowania dziecka na zajęciach oraz ewentualnych obszarów do pracy.

Uczestnicy Treningu dobierani są w grupy w zależności od wieku oraz obszaru pracy na podstawie konsultacji psychologicznej przeprowadzanej przed rozpoczęciem cyklu zajęć.

Zapisy przyjmujemy telefonicznie lub mailowo.

Po zakończonym Treningu istnieje możliwość wystawienia opinii o uczestniku przez psychologa prowadzącego zajęcia.