Dla kogo?
Zajęcia kierowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych


Cel zajęć:
Warsztaty mające na celu kształtowanie umiejętności interpersonalnych,
budowanie prawidłowej samooceny, wzmacnianie pewności siebie i wiary we
własne możliwości. Podczas zajęć dzieci uczą się identyfikować stany
emocjonalne (w tym emocję lęku) i radzić sobie z nimi. Dzieci poznają swoje
mocne strony, trenują asertywne postawy oraz rozwijają umiejętności niezbędne
do nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami.

Korzyści dla uczniów wynikające z uczestniczenia w warsztatach wspierających poczucie własnej wartości oraz umiejętności komunikacyjne dla dzieci nieśmiałych
Uczestnicy pracują w grupach liczących 4-8 osób. Metody wykorzystywane podczas zajęć
pozwalają na integrację grupy, odreagowanie napięć oraz usprawniają funkcjonowanie
społeczne. Umożliwiają dzieciom zdobycie nowych różnorodnych doświadczeń związanych z
funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej. Ponadto dzieci mają możliwość przepracowania
trudnych sytuacji ze specjalistami. Dzięki warsztatom uczestnicy uczą się współpracy w
grupie, przezwyciężania trudności i wytrwałości w dążeniu do celu. Zajęcia przeciwdziałają
pojawieniu się skłonności do izolacji społecznej, wykształcają umiejętność radzenia sobie w
nowym otoczeniu, ograniczają lęki związane z kontaktami społecznymi. W efekcie dzieci są
aktywniejsze w grupie, a kontakt z rówieśnikami staje się dla ich źródłem satysfakcji i
pozytywnych emocji.

Czas trwania:
Zajęcia grupowe trwające 60 / 90 minut, cykl 8-10 zajęć.