Dla kogo?
Zajęcia kierowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych


Cel zajęć:
Zajęcia mają na celu zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Warsztat jest
przeznaczony dla wszystkich, którzy potrzebują skuteczniej radzić sobie w sytuacjach
trudnych. Uczestnicy rozwijają najważniejsze strategie radzenia sobie ze stresem – kontrola
reakcji stresowej, alternatywne sposoby reagowania i redukcja negatywnych skutków stresu.
Młodzi ludzie nieustannie poddawani są ocenie, stykają się z sytuacjami przekraczającymi ich
możliwości radzenia sobie i doświadczają negatywnych skutków stresu. Warsztaty pomagają
wypracować odporność (ang. resilence), co przekłada się na polepszenie jakości życia i
zwiększenie efektywności działania.

Korzyści dla uczniów wynikające z uczestniczenia w warsztatach radzenia
sobie ze stresem

Uczestnicy pracują w grupach liczących 10-15 osób. Uczniowie zostają wyposażeni
w wiedzę dotyczącą źródeł, przebiegu oraz skutków długotrwałego stresu. Dzieci uczą
się prawidłowo rozpoznawać symptomy reakcji stresowych i odpowiednio na nie
reagować. Poszerzają repertuar metod radzenia sobie ze stresem i poznają techniki
relaksacji.


Czas trwania:
Zajęcia grupowe trwające 60 / 90 minut, cykl 8-10 zajęć.

Warsztaty radzenia sobie ze stresem — Warszawa

Życie we współczesnym świecie obfituje w stresujące sytuacje. Obecnie dotykają one coraz młodszych osób. Jednocześnie większość dzieci oraz młodzieży nie potrafi powiązać odczuwanych objawów, takich jak przykładowo częstsze niż zazwyczaj zmęczenie, bóle głowy czy nagłe i bolesne spięcie karku, ze stresem. Wiele młodych osób reaguje jednak na nie w niezdrowy sposób np. agresywnymi zachowaniami. Dlatego nasze centrum edukacji w Warszawie zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz średnich na szkolenie, dzięki któremu radzenie sobie ze stresem stanie się znacznie prostsze, a także korzystniejsze dla danej osoby i jej otoczenia.

Szkolenie z radzenia sobie ze stresem dla uczniów w Warszawie

Nasze warsztaty radzenia sobie ze stresem to zajęcia kierowane do uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Prowadzone są w niewielkich grupach, liczących zazwyczaj maksymalnie do piętnastu osób. Pojedyncze zajęcia mogą trwać od godziny do dwóch, zależnie od potrzeb uczestników. Pełen cykl szkolenia to średnio dziewięć spotkań. W jego ramach staramy się wyposażyć uczniów w wiedzę dotyczącą tego, jak rozpoznać objawy długotrwałego napięcia emocjonalnego, a także metod radzenia sobie ze stresem. Zachęcamy do udziału w naszych warsztatach dzieci i młodzież z Warszawy oraz okolic!