Dla kogo?
Zajęcia kierowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych


Cel zajęć:
Zajęcia mają na celu zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Warsztat jest
przeznaczony dla wszystkich, którzy potrzebują skuteczniej radzić sobie w sytuacjach
trudnych. Uczestnicy rozwijają najważniejsze strategie radzenia sobie ze stresem – kontrola
reakcji stresowej, alternatywne sposoby reagowania i redukcja negatywnych skutków stresu.
Młodzi ludzie nieustannie poddawani są ocenie, stykają się z sytuacjami przekraczającymi ich
możliwości radzenia sobie i doświadczają negatywnych skutków stresu. Warsztaty pomagają
wypracować odporność (ang. resilence), co przekłada się na polepszenie jakości życia i
zwiększenie efektywności działania.

Korzyści dla uczniów wynikające z uczestniczenia w warsztatach radzenia
sobie ze stresem

Uczestnicy pracują w grupach liczących 10-15 osób. Uczniowie zostają wyposażeni
w wiedzę dotyczącą źródeł, przebiegu oraz skutków długotrwałego stresu. Dzieci uczą
się prawidłowo rozpoznawać symptomy reakcji stresowych i odpowiednio na nie
reagować. Poszerzają repertuar metod radzenia sobie ze stresem i poznają techniki
relaksacji.


Czas trwania:
Zajęcia grupowe trwające 60 / 90 minut, cykl 8-10 zajęć.