Przemoc rówieśnicza – wsparcie dla kadry pedagogicznej i rodzin w radzeniu sobie z agresją u dzieci

Przemoc rówieśnicza niesie za sobą negatywne konsekwencje zarówno dla ofiar, jak i prześladowców. Wymaga zatem podjęcia odpowiednich działań na wielu płaszczyznach – nie tylko szkolnej codzienności, ale również w środowisku domowym. Wspieranie kadry pedagogicznej, jak również rodzin czy opiekunów prawnych w edukacji i radzeniu sobie z tym problemem jest kluczowe dla stworzenia bezpiecznego, wspierającego otoczenia dla wszystkich: dzieci oraz dorosłych.

Definicja i skutki przemocy rówieśniczej

Przemoc rówieśnicza obejmuje wszelkie formy agresji, wykorzystywania lub zastraszania, które mają miejsce między dziećmi i młodzieżą. Jej skutki, bez podjęcia odpowiednich działań dążących do stłumienia tego zjawiska, mogą być długotrwałe i obejmować problemy emocjonalne, społeczne oraz edukacyjne. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele i rodzice byli świadomi tych konsekwencji i podejmowali odpowiednie kroki w celu ochrony nie tylko jednostek, ale całych grup małoletnich narażonych na przemoc rówieśniczą.

Przyczyny przemocy rówieśniczej

Wśród przyczyn powstawania przemocy rówieśniczej można wymienić wiele czynników. Należą do nich:

  • brak umiejętności rozwiązywania konfliktów,
  • niskie poczucie własnej wartości,
  • niedostateczne nadzorowanie ze strony dorosłych,
  • niewłaściwe wzorce zachowań,
  • uprzedzenia i nietolerancja,
  • niski poziom empatii,
  • nasilająca się spirala przemocy (dziecko, które jej doświadczyło będzie bardziej skłonne do jej stosowania).

Kluczowym elementem w radzeniu sobie z przemocą rówieśniczą jest tworzenie bezpiecznego środowiska, w którym dzieci mogą się rozwijać i uczyć. W przypadku pierwszych sygnałów dotyczących tego zjawiska warto poszukać pomocy w postaci specjalnych kursów czy szkoleń. Pogadanki, próby wpojenia dzieciom konsekwencji przemocy czy aranżowanie scenek z wymyślonym scenariuszem mogą pomóc ukazać problem oraz jego negatywne skutki, co być może pozwoli na zatrzymanie samonakręcającej się spirali niepożądanych zachowań.

Wsparcie kadry pedagogicznej spotykającej się z przemocą rówieśniczą

Przemoc rówieśnicza to nie tylko problem uczniów-ofiar, ale też kadry pedagogicznej, która musi umieć sobie z nią radzić. W Centrum Edukacji Wytrenowani prowadzimy szkolenia, które dostarczają informacji na temat różnych aspektów przemocy rówieśniczej, tego, jak rozpoznawać jej oznaki, jak reagować oraz jak prowadzić efektywne warsztaty dla najmłodszych. Polecamy np. kurs Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi uczniów.

Wsparcie rodzin uczniów będących ofiarami lub sprawcami przemocy rówieśniczej

Przemoc rówieśnicza nie kończy się w szkole; często przenosi się również do domu. Dlatego ważne, aby rodzice byli zaangażowani w edukację i radzenie sobie z agresją u swoich dzieci. W Centrum Edukacji Wytrenowani przygotowaliśmy ofertę szkoleń, które koncentrują się na budowaniu zdrowej komunikacji rodzinnej, naukę skutecznych strategii wychowawczych oraz rozpoznawanie i reagowanie na oznaki przemocy rówieśniczej. Polecamy m.in. Trening zastępowania agresji (TZA) dla dzieci przeznaczony dla najmłodszych czy też warsztaty Doskonalące umiejętności komunikacji w relacji i rozwiązywania spraw konfliktowych stworzony zarówno dla rodziców dzieci w wieku szkolnym, jak i opiekunów nastolatków. Na wszystkie szkolenia zapraszamy do Warszawy.