Grupa wsparcia

Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej. Zwykle w grupach wsparcia uczestniczą osoby, które łączą podobne problemy i trudności. Grupy takie mogą mieć charakter zarówno formalny (organizowane przez specjalistyczne instytucje i prowadzone przez jedną lub dwie profesjonalnie przygotowane osoby), jak i samopomocowy (gdy tworzone są przez samych jej członków). Grupy takie mogą mieć także charakter otwarty (gdy w każdym momencie mogą dołączyć do nich nowi członkowie) lub zamknięty (gdy nowi członkowie nie mogą dołączać do spotkań po ich rozpoczęciu). Udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego. Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami. Mogą to być przykładowo grupy dla opiekunów osób chorujących na demencję, pomagające uporać się z obciążeniem emocjonalnym albo grupy wsparcia dla młodych rodziców chcących lepszego funkcjonowania w relacji z dzieckiem. Pomoc udzielana jest w formie wzajemnego dzielenia się pożytecznymi informacjami, udzielania porad, relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym problemem, nawiązywania nowych kontaktów i relacji społecznych, słuchania i akceptacji doświadczeń innych.Na całym świecie działają miliony takich grup, które spotykają się cyklicznie między innymi w celu:•dzielenia się wsparciem emocjonalnym,•dzielenia się doświadczeniem w pokonywaniu związanych ze wspólnym problemem trudności,•wymiany użytecznych informacji, wskazówek,•eliminowania uczucia bezradności wobec danego problemu, trudnej sytuacji życiowej, własnej choroby itp.,•wzmacniania poczucia wartości oraz budowania siły i nadziei wśród uczestników.Podczas spotkań grupowych, w atmosferze szacunku i wzajemnej troski, uczestnicy mogą dzielić się własnymi doświadczeniami, troskami i obawami.#grupywsparcia#wsparciespoleczne#spotkaniagrupy#dzieleniesiędoświadczeniem#tus#kompetencjeemocjonalnospołeczne#wytrenowani