Wakacyjne turnusy TUS

Z radością informujemy, że rozpoczynamy nabór na Turnusy z Tus-em!

Przez 2 tygodnie (od poniedziałku do piątku) przez 3 godziny dziennie dzieci będą nabywać kompetencje emocjonalno-społeczne. Program turnusu TUS obejmuje wszystkie tematy, które w roku szkolnym realizowane są cały semestr! Jeżeli chcesz, by Twoje dziecko spędziło pożytecznie czas i pod okiem specjalisty nabywało nowych zdolności, a jednocześnie spędziło czas z rówieśnikami w wakacje zapraszamy do zapisów.

Dla kogo Turnusy z Tus-em?

Zajęcia kierowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dziecko kwalifikowane jest do grupy na podstawie kryterium wieku

Cel zajęć TUS:

Zajęcia rozwijają kompetencje emocjonalno-społeczne. Wzmacnianie umiejętności w zakresie rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, współpracę w grupie, usprawnianie komunikacji, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych oraz integrację z innymi dziećmi

Korzyści dla uczniów wynikające z uczestniczenia w zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych:

Uczestnicy pracują w kameralnych kilkuosobowych grupach, w których uczą się funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań społecznie nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Trener na bieżąco monitoruje przebieg zajęć i uczą uczestników analizowania zachowań swoich oraz innych w celu poprawy funkcjonowania społecznego.

Zajęcia oparte są na ćwiczeniach usprawniających u uczniów umiejętności:

 • nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących relacji z innymi;
 • radzenia sobie z emocjami;
 • odreagowywania napięcia emocjonalnego;
 • współpracy w grupie;
 • samokontroli (kontroli zachowania i emocji);
 • rozwiązywania konfliktów oraz asertywnego reagowania;
 • przestrzegania i świadomego respektowania ustalonych zasad;
 • modyfikowania zachowań na bardziej akceptowane społecznie;
 • zabawy (tematycznej, symbolicznej, grupowej).

Czas trwania:

30 godzin zegarowych, 3 godziny dziennie przez 2 tygodnie od poniedziałku do piątku według kalendarza Turnusów

Koszt:

60 zł / 1 h zajęć

1799 zł za cały 30-godzinny turnus

Miejsce odbywania Tus-ów:

– SP 301 przy ul. Byrygadzistów 18 w Warszawie (Wesoła)

– SP 172 przy ul. Brata Albeta 46 w Warszawie (Bemowo)

Przykładowe tematy zajęć TUS:

 • Jak budować poczucie własnej wartości?
 • Ćwiczenie umiejętności wyrażania własnego zdania i argumentowania
 • Komunikacja bez słów – z innymi i z samym sobą.
 • Jak mówić, aby nas usłyszano?
 • Asertywność – jak prezentować swoje zdanie?
 • Rywalizacja we współpracy, czyli jak radzić sobie z przegrywaniem.
 • Trenowanie umiejętności współpracy i szukania kompromisów
 • Znalezienie własnych strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • Zapraszamy do zapisów, decyduje kolejność zgłoszeń!

*Przy zapisie do końca maja promocyjna cena – 1599zł za cały turnus (cykl 30 godzin).