Warsztaty dla rodziców wspierające kompetencje wychowawcze

Data: 11.06.2022r. (sobota) w godzinach 11.30-14.30

Miejsce szkolenia: CUD Grochów, ul. Osowska 84A

Prowadząca: mgr Magdalena Kwaśniewska-Dubanowska – psycholog, certyfikowany trener umiejętności społecznych

Kilka słów o prowadzącej szkolenie:

„Z wykształcenia jestem psychologiem ze skończoną specjalizacją leczenia zaburzeń odżywiania, a także trenerką umiejętności społecznych. Mam za sobą liczne szkolenia dotyczące rozwoju dziecka i jego funkcjonowania w relacjach, interwencji w przypadku przemocy rówieśniczej, wspierania dzieci w sytuacji żałoby czy straty, kryzysu i dysfunkcji 
w rodzinie, nie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami. Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym pracy z ciałem i emocjami poprzez ruch oraz warsztatach z bajkoterapii, uwieńczonych publikacją. Pracowałam w placówce edukacyjnej, gdzie na co dzień towarzyszyłam dzieciom w rozwijaniu umiejętności emocjonalno-społecznych, wspierałam dzieci w lepszym poznawaniu samych siebie, szukaniu rozwiązań w zgodzie z innymi oraz rozwijaniu wrażliwości. W pracy staram się dawać poczucie bezpieczeństwa i dzielić swoim ciepłem, wpierać otwartość, wiarę w siebie i innych, a także gotowość wychodzenia poza schematy. W obszarze moich głównych zainteresowań znajduje się terapia traumy relacyjnej, leczenie zaburzeń odżywiania, praca z ciałem, mediacje i rozwój osobowości. Moją zawodową pasją jest pomoc dzieciom i obserwowanie jak stają się silniejszymi osobami. Obecnie jestem w trakcie szkoły psychoterapii w nurcie Gestalt.”

Cel warsztatów:

Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka i nabywają umiejętności, które pozwolą mierzyć się z nowymi i trudnymi sytuacjami życia codziennego. Program zajęć oparty jest na założeniach metody stworzonej przez Faber i Mazlish „Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały?”. Podczas spotkań poruszane są tematy dotyczące granic w relacji dziecko – osoba dorosła, wsparcia dziecka w radzeniu sobie 
z emocjami, motywacji do podejmowania współpracy, wspierania samodzielności oraz wzmacniania poczucia własnej wartości. Omawiane są metody pozytywnego wzmacniania dzieci (alternatywy kar), by wspólnie rozwiązywać problemy i dbać o relacje.

Program:

 • O granicach w relacji dziecka i dorosłego
 • Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z uczuciami oraz jak radzić sobie z własnymi emocjami?
 • Jak motywować dziecko i zachęcać je do współpracy?
 • Czym można zastąpić kary?
 • Jak wspólnie rozwiązywać problemy?
 • Jak wspierać samodzielność dziecka?
 • Jak chwalić dziecko i wzmacniać jego poczucie własnej wartości?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Pogłębienie relacji między rodzicami, a dziećmi.
 • Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi.
 • Refleksja nad własną postawą wychowawczą.
 • Wymiana doświadczeń i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
 • Poszerzenie wiedzy o rozwoju dziecka na różnych etapach

Koszt: 

 • 199zł w przypadku uczestnictwa 1 osoby,
 • 249 zł w przypadku uczestnictwa 2 bliskich osób 

Dla uczestników warsztatów:

 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o uczestnictwie 
 • napoje i przekąski
 • 10% zniżki na warsztaty dla rodziców oraz zajęcia dla dzieci (ważne od początku lipca do końca września 20