Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu obejmują trudności w obszarze emocjonalnym i społecznym związane z rozumieniem sytuacji i przeżywaniem emocji pojawiających się w życiu codziennym. Emocje są odczuwane bardzo intensywnie i często przez otoczenie odbierane jako „nieadekwatne”. Dla osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu rzeczywistość bywa bardzo trudna i często doświadcza poczucia „przeładowania” bodźcami- szczególnie w sytuacjach nowych lub zatłoczonych i głośnych miejscach. Przedstawiamy dziś komunikaty, które moglibyśmy usłyszeć od takiej wyjątkowej osoby, które pomogą nam lepiej zrozumieć funkcjonowanie osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu💭#autyzm#autism#zaburzeniazespektrumautyzmu#życieemocjonalne#patrzenienaświat#empatia#zrozumienie#komunikacjainterpersonalna#psychologia#wytrenowani