Skala stresu (SRRS)

Skala stresu (SRRS)

Zapraszamy do lektury tekstu dotyczącego skali stresu!

Niemal każdego dnia słyszymy o szkodliwym wpływie stresu na nasze zdrowie i życie. Staramy się unikać stresorów, jednak nie wszystko zależy od nas. Już w 1967 dwaj psychiatrzy przeprowadzili badanie, dzięki któremu udowodnili związek chorób i sytuacji stresowych, które w sposób istotny mogą wywołać groźne schorzenia w ciągu dwóch lat od ich wystąpienia. Thomas Holmes i Richard Rahe sporządzili kwestionariusz, który uzupełniali przywiezieni na ostry dyżur pacjenci oraz ich bliscy. Wyniki udowodniły, że chorzy doświadczyli więcej stresów w roku poprzedzającym ich chorobę niż osoby zdrowe. Badacze wymienili 43 wydarzenia potencjalnie stresujące, przypisując im w skali od 0 do 100 siłę działania. Formularz nosi nazwę Social Readjustment Rating Scale (SRRS). Sprawdź ryzyko choroby i zlicz punkty każdego swojego doświadczenia w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Liczba punktów odpowiada „skali ponownego przystosowania”, czyli wysiłku, jaki musimy włożyć w uzyskaniu pewnej równowagi:1. Śmierć współmałżonka (100)2. Rozwód (73)3. Separacja małżeńska (65)4. Pobyt w więzieniu (63)5. Śmierć bliskiego członka rodziny (63)6. Zranienie ciała lub choroba (53)7. Zawarcie małżeństwa (50)8. Zwolnienie z pracy (47)9. Pogodzenie się ze skłóconym współmałżonkiem (45)10. Przejście na rentę lub emeryturę (45)11. Choroba w rodzinie (44)12. Ciąża (40)13. Kłopoty w pożyciu seksualnym (39)14. Powiększenie się rodziny (39)15. Rozpoczynanie nowej pracy zawodowej (39)16. Zmiany w dochodach finansowych (38)17. Śmierć bliskiego przyjaciela (37)18. Zmiana zawodu (36)19. Wzrost konfliktów małżeńskich (35)20. Hipoteka ponad 10000 dolarów (31)21. Wiadomość o konieczności zwrotu większego długu lub pożyczki (30)22. Zmiana stopnia odpowiedzialności w życiu zawodowym (29)23. Opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego (29)24. Kłótnie i starcia z krewnymi współmałżonka (29)25. Wzmożenie wysiłku dla wykonania jakiegoś zadania (28)26. Początek lub zakończenie pracy zawodowej współmałżonka (26)27. Rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej (26)28. Zmiany standardu, poziomu życia (25)29. Zmiany osobistych nawyków i przyzwyczajeń (24)30. Starcia z szefem (23)31. Zmiany warunków pracy lub najbliższego otoczenia (20)32. Zmiana mieszkania (20)33. Zmiana szkoły (20)34. Zmiany w spędzaniu wolnego czasu (19)35. Zmiany w praktykach religijnych (19)36. Zmiany w nawykach życia towarzyskiego (18)37. Hipoteka lub zaciągnięcie długu poniżej 10000 dolarów (17)38. Zmiana nawyków snu (16)39. Zmiany częstości spotkań rodzinnych (15)40. Zmiany nawyków żywieniowych (15)41. Urlop (13)42. Święta Bożego Narodzenia (12)43. Małe naruszenie przepisów prawnych (11)Według Holmesa i Rahe`a prawdopodobieństwo choroby wynosi:*150-199 jednostek stresu = 37% szans na chorobę w ciągu 2lat*200-299 jednostek stresu = 51% szans na chorobę w ciągu 2 lat*ponad 300 jednostek stresu = 79% szans na chorobę w ciągu 2 latPamiętaj, że wysoki wynik w kwestionariuszu SRRT nie jest rozstrzygający. Istotnymi czynnikami są również: typ twojej osobowości, tryb życia, znajomość technik samoregulacji. Znajomość stresorów pozwala nam zniwelować jego negatywny wpływ na nasze życie. Zapraszamy do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych – Facebook oraz Instagram

#wytrenowani#psychoedukacja#stres#choroby#wsparcie#psychologia#pomoc