Trening umiejętności społecznych dla dorosłych

O tym, że ludzie są istotami społecznymi, nikogo nie trzeba przekonywać. Najlepiej funkcjonujemy właśnie w grupie, a interakcje z innymi pozwalają nam na budowanie relacji. Codzienne spotkania z innymi – czy to w rodzinie, szkole, czy też środowisku zawodowym wymagają wykształcenia pewnych umiejętności – rozmowy, odpowiedniego reagowania na określone sytuacje czy też radzenia sobie z emocjami oraz krytyką. Osoby z różnego rodzaju spektrum mogą mieć jednak problem z wyrażaniem emocji czy uczuć w powszechnie akceptowany sposób. Właśnie w tym ma im pomóc trening umiejętności społecznych (TUS).

Umiejętności społeczne – co to takiego?

Do umiejętności społecznych zaliczyć możemy zachowania werbalne oraz niewerbalne wykorzystywane na co dzień do komunikacji z innymi ludźmi. Są one zależne od kultury, ale też postaw i przekonań, a co ważne – kształtują się przez całe życie. Możemy do nich zaliczyć m.in.:

  • utrzymywanie kontaktu wzrokowego podczas rozmowy,
  • używanie adekwatnego do okoliczności konwersacji czy naszego rozmówcy tonu oraz poziomu głosu,
  • umiejętność stawiania granic,
  • okazywanie empatii,
  • swobodne wyrażanie opinii,
  • aktywne słuchanie.

Czym jest trening umiejętności społecznych?

Jest to technika wspierania kompetencji społecznych pomagająca ludziom we wzbogaceniu katalogu zachowań tak, aby czerpali oni większą satysfakcję z życia prywatnego oraz zawodowego. Jest to niezbędne, aby właściwie realizować się w roli małżonka, rodzica, pracownika. TUS bazuje na elementach terapii poznawczo-behawioralnej, która została wzbogacona o ćwiczenia modelujące prawidłowe zachowanie. Duże znaczenie ma w terapii także odgrywanie scenek.

Dla kogo przeznaczony jest trening umiejętności społecznych?

Trening umiejętności społecznych przeznaczony jest dla wszystkich, którzy z różnych przyczyn: osobowościowych, ale też środowiskowych czy rozwojowych mają problemy w nawiązywaniu relacji z innymi, a przez to – kłopot z funkcjonowaniem w grupie. To z kolei może przekładać się na zaniżoną samoocenę czy pojawianie się nieakceptowanych społecznie zachowań. Jeżeli szukasz zajęć TUS dla dorosłych – zapraszamy do kontaktu z Centrum Edukacji Wytrenowani w Warszawie. Nasi wykwalifikowani specjaliści prowadzą warsztaty oraz szkolenia dla wszystkich grup wiekowych. Ty także możesz poprawić standard swojego życia społecznego!