Kwiecień – miesiąc poświęcony poszerzaniu świadomości o autyzmie

Każdego roku 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Święto to ustanowione zostało przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych 21 stycznia 2008 roku. Dzień ten ma na celu podnoszenie świadomości na temat funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu. W kwietniu zapraszamy na cykl postów dotyczących właśnie tego zagadnienia 💙#autism#autismawareness#autyzm#spektrumautyzmu#swiatowydzienautyzmu#psychoedukacja#psychologia#wytrenowani