Internet czy ma swoje wady?

Jednym z głównych problemów współczesnego świata, który wart jest uwagi jest nadużywanie Internetu przez młodzież. Wszechstronność Internetu pozwala czerpać wiedzę w każdym temacie jak również umożliwia komunikację niemalże z całym światem. Poza wieloma zaletami korzystanie z coraz to nowszych dostępnych technologii Internet ma także swoje wady do których można zaliczyć wzrostu problemów społecznych oraz powstanie zjawiska cyberprzmocy (cyberbullying).

Termin ten obejmuje zjawiska zachowań antyspołecznych, które mają charakter agresji i przemocy rówieśniczej do której wykorzystywane są różne funkcje Internetu. Jest to stosowanie celowej i wielokrotnej agresji drogą elektroniczną w stosunku do osoby, która nie może łatwo się bronić. Łatwość stosowania cyberprzemocy jest związana z perspektywą anonimowości, która daje poczucie bezkarności, a także wpływa na to, że użytkownicy nie selekcjonują wysyłanych treści oraz nie kontrolują swojego zachowania względem innych w sieci. Użytkownik sieci może doznać ataków cyberprzemocy na wiele sposobów m. in. wysyłanie obraźliwych treści, kompromitujących zdjęć czy filmów przy użyciu komunikatorów internetowych. Problemem cyberprzemocy związany jest z szybkością rozprzestrzeniania jak również dostępnością obraźliwych materiałów.

Rodzaje cyberprzemocy

Flamming – czyli tak zwana wojna na obelgi, krótka zaciekła wymiana zdań między użytkownikami sieci na różnych forach internetowych bądź czatach.

Prześladowanie- jest do długotrwale działanie ukierunkowane na konkretną osobę, które doprowadza do wywołania dyskomfortu emocjonalnego oraz stanu niepokoju. Celem tego działania jest pozbawienie użytkowników przyjemności korzystania z Internetu.

Oczernianie– związane jest z przekazywaniem fałszywych informacji, przesyłaniem zdjęć i filmów w celu poniżenia.

Pokazywanie tajemnic- występuje, kiedy internetowy oprawca udostępnia do wglądu innym użytkownikom sieci uzyskane poufne dane od swojego współrozmówcy.

Cybernękanie- występuje, gdy sprawca prześladuję notorycznie drugą osobę poprzez wykorzystanie wszelkich środków wirtualnych komunikatorów.

Happy slapping- najnowszy rodzaj cyberprzemocy, polegający na rejestrowaniu filmów z aktami przemocy, które następnie umieszczane są w sieci. Osoby oglądające nagranie mają możliwość komentowania.

Czy cyberprzemoc zostawia po sobie „ślad”?

Warto zauważyć, że to co odbywa się w świecie „wirtualnym” ma swój oddźwięk w świecie „realnym” i wpływa na funkcjonowanie dzieci i nastolatków. Doświadczenia w wirtualnym świecie dla młodego użytkownika sieci mogą w znaczącym stopniu wpływać na sposób jego postrzegania i funkcjonowania w świecie realnym. U osób, które doświadczyły cyberprzemocy mogą występować negatywne skutki takie jak: lęk, depresja, trudność ze snem, zmniejszona efektywność w szkole, nadużywanie substancji, wagarowanie, samobójstw a czasem nawet i zabójstwo. Osoby takie czują się bezbronne, nieszczęśliwe, osamotnione i odizolowane od świata.

WAŻNA JEST POMOC

Dzieci i młodzież uczy się szybko korzystać z najnowszy technologii, jednak ważne jest także aby pokazać im jak BEZPIECZNIE wykorzystywać dane dobrodziejstwo. W tym miejscu warto przypomnieć sobie przysłowie „lepiej zapobiegać niż zwalczać” dlatego ważna jest rozmowa i uświadamianie na temat negatywnych skutków korzystania z Internetu. W trakcie rozmowy warto zweryfikować stan wiedzy dziecka na temat cyberprzemocy i go pogłębić poprzez podniesienie wiedzy na temat zasad ochrony prywatności w sieci oraz uświadomienie, że wszystko co trafia do sieci może zostać skopiowane i rozpowszechnione. Należy także „uczulić” dziecko aby każdorazowo wylogowywało się ze swoich kont internetowych, oraz ustalić dopuszczalną treść publikowanych materiałów. Najważniejsze jest jednak budowanie wzajemnego zaufania oraz zapewnienie, że w trudnych sytuacjach dziecko zawsze może zwrócić się po pomoc którą uzyska.