Wawer (Warszawa Wesoła) – Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Brata Alberta 46

  • TUS dla dzieci i młodzieży
  • Trening Uważności dla dzieci i młodzieży
  • Trening Koncentracji Uwagi dla dzieci i młodzieży
  • Trening Funkcji Poznawczych metodą Feursteina