"Trudności z obszaru zdrowia psychicznego" -zaburzenia lękowe

„Trudności z obszaru zdrowia psychicznego” -zaburzenia lękowe

Zapraszamy na kolejny wpis z cyklu „Trudności z obszaru zdrowia psychicznego”. Udanej lektury!

Czym są zaburzenia psychiczne?

W ubiegłym tygodniu przedstawiliśmy Wam garść danych statystycznych dotyczących zaburzeń, z powodu których najczęściej cierpią Polacy. Dzisiaj chcemy przybliżyć Wam jedno z podejmowanych zagadnień. Na wstępie jednak warto wyjaśnić czym zaburzenie psychiczne w ogóle jest. Zgodnie z definicją, jaka znajduje się tak w DSM, jak i ICD „zaburzenie psychiczne jest to zespół objawów przejawiający się określonym zachowaniem lub przeżyciem, któremu towarzyszą: cierpienie, niesprawność wpływająca na funkcjonowanie, doświadczenie zwiększonego ryzyka śmierci, bólu , niesprawności, oraz znaczna utrata swobody”. Zaburzenie rozumiane jest jako zespół objawów dotyczący danej osoby. Obydwie klasyfikacje podchodzą więc do zaburzenia w sposób indywidualny.

Jakie są objawy zaburzeń lękowych?

Jednymi z najczęściej występujących zaburzeń są zaburzenia lękowe, w tym zaburzenie lękowe uogólnione (generalized anxiety disorder – GAD). Charakteryzuje się ono ciągłym, nieprzerwanym poczuciem niepokoju i zagrożenia bez istotniej przyczyny i występowania bodźca zewnętrznego. Charakterystyczne jest także uporczywe zamartwianie się, które również obiektywnie nie wynika z okoliczności zewnętrznych. Objawy te można scharakteryzować jako lęk wolnopłynący (free-floating anxiety). Nieadekwatne poczucie lęku może pojawić się w odniesieniu do każdej dziedziny życia. Osoby zmagające się z tym zaburzeniem odczuwają wciąż niesłabnące napięcie wewnętrzne i poczucie niemożności zrelaksowania się, co wywołuje silny dyskomfort.

Jakie są przyczyny zaburzeń lękowych?

Jako dodatkowe objawy mogą pojawić się także problemy z koncentracją, zaburzenia snu, kłopoty z pamięcią, poczucie ciągłego zmęczenia, wzmożone napięcie mięśniowe czy też drażliwość. Objawom psychicznym mogą towarzyszyć także reakcje somatyczne takie jak kołatanie serca, suchość w ustach, duszności, bóle w klatce piersiowej, świąd skóry, pocenie się, zawroty głowy oraz nudności. Stan ciągłego napięcia związanego z GAD może w dłuższej perspektywie doprowadzić do rozwoju chorób układu krążenia czy też układu pokarmowego. Istnieje wiele teorii mówiących o przyczynach występowania tego zaburzenia. Doszukuje się ich między innymi w indywidualnych uwarunkowaniach genetycznych, czynnikach środowiskowych ale także w zaburzeniach funkcjonowania układu limbicznego oraz hormonalnego.

Jak wyleczyć zaburzenia lękowe?

Teraz istotne pytanie – jak możemy pomóc sobie lub bliskiej nam osobie, jeśli podejrzewamy, że mamy do czynienia z GAD? Jeżeli objawy są bardzo silne i znacznie uniemożliwiają funkcjonowanie, należy udać się na konsultację psychiatryczną, ponieważ jedną z metod leczenia jest farmakoterapia. Jest ona w wielu przypadkach niezbędna do wyciszenia objawów, tak, aby pacjent mógł ostatecznie podjąć skuteczną psychoterapię. W przypadku lęku uogólnionego polecana jest terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym, która ma przede wszystkim na celu zmianę wzorca reakcji na stres oraz naukę nowych adekwatnych wzorców zachowań. Pomocna jest także terapia psychodynamiczna, która w swojej teorii zakłada, iż źródłem zaburzenia są wyparte emocje i nierozwiązane konflikty wewnętrzne. Pacjent w trakcie kolejnych sesji uświadamia sobie przyczyny swoich lęków i trudności i już w sposób świadomy konfrontuje się z nimi.

Zaburzenie lękowe uogólnione często towarzyszy innym zaburzeniom psychicznym, m.in. depresji, dlatego też ważne jest aby być uważnym na siebie i swoich bliskich i w momencie, gdy zauważymy niepokojące objawy, reagować adekwatnie i skutecznie z jednoczesną dużą dozą zrozumienia i życzliwości. Jeśli opisane trudności towarzyszą Tobie lub bliskiej osobie warto skonsultować przeżywane trudności z psychologiem.

Zapraszamy do śledzenia naszego Fb oraz Instagrama @wytrenowani #zdrowiepsychiczne#psychologia#zaburzeniapsychiczne#troskaozdrowie#psychoedukacja#promocjazdrowiapsychicznego#lek#zaburzenialekowe#niepokoj