Trening uważności

W tym trudnym czasie pamiętajmy o innych, ale także o sobie i swoim zdrowiu psychicznym. Istnieją różne sposoby radzenia sobie z napięciem emocjonalnym, lękiem i stresem. Jednym z nich jest trening uważności. Systematycznie praktykowany jest dla wielu skuteczną metodą relaksacji.

#mindfulness #treninguwaznosci #uwaznosc #napiecieemocjonalne #sytuacjetrudne #sytuacjekryzysowe #wsparcie #pomaganie #psychologia #wytrenowani