Zaburzenia psychiczne

Nowy cykl postów „Trudności z obszaru zdrowia psychicznego”

Z przyjemnością rozpoczynamy nowy cykl postów „Trudności z obszaru zdrowia psychicznego” i zapraszamy do lektury!Tym razem poświęcimy go tematyce zaburzeń psychicznych, z którymi najczęściej zmagają się mieszkańcy naszego kraju. Wstępem do naszych opracowań będzie Kompleksowe badanie stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań Ezop II. Projekt Ezop II był kontynuacją i rozszerzeniem badania Ezop I. Badanie Ezop II zostało przeprowadzone w latach 2016 – 2020, a jego głównym celem było zbadanie rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych wśród mieszkańców Polski. Badanie dostarczyło nam danych z całej populacji, obejmując swoim zasięgiem wszystkie grupy wiekowe, my jednak na tym etapie skupimy się na osobach dorosłych, tj. na grupie wiekowej 18 lat i więcej. Z badania wynika, że ponad 26% dorosłych Polaków choć raz w swoim życiu cierpiało z powodu zaburzenia psychicznego, co oznacza, że co czwarty mieszkaniec naszego kraju choć raz w swoim życiu doświadczył lub doświadczy trudności natury psychicznej. W porównaniu do wyników badania Ezop I (przeprowadzanego w latach 2009-2012) możemy zauważyć tendencję wzrostową, gdzie wówczas trudności z dobrostanem psychicznym zgłaszało 23% osób badanych. Z jakimi zaburzeniami najczęściej borykają się Polacy? Badanie pokazuje nam, że najpowszechniej występujące zaburzenia to te, związane z używaniem substancji. Następne w kolejności są zaburzenia lękowe, które zgłaszało 16% respondentów. Najczęściej wskazywali oni na pojawiający się lęk napadowy (ok.7%), fobie swoiste (ponad 4%), fobię społeczną (1,65%) oraz lęk uogólniony (1.16%). Liczną grupę badanych stanowiły także osoby cierpiące na PTSD (2,24%). Prawie 5% osób badanych wskazało, iż w ciągu swojego życia cierpiało na zaburzenia nastroju, w tym znacząca większość (3,85%) na zaburzenia depresyjne.Przedstawiliśmy Wam garść danych statystycznych, tylko co to wszystko oznacza? Co z tego wynika? Badania i dane statystyczne są niezwykle ważne, bo pokazują nam, iż problem występujących zaburzeń psychicznych wśród Polaków jest znaczący i bardzo ważne jest aby o nich mówić i przybliżać ich tematykę. Tym właśnie chcemy zająć się w rozpoczynającym się cyklu. Czym są zaburzenia lękowe, depresyjne, lęk napadowy, uogólniony czy też zaburzenia osobowości? Jakie są ich objawy, czym się charakteryzują i przede wszystkim jak możemy sobie lub bliskim w naszym otoczeniu pomóc. Jakie są metody leczenia? Tego wszystkiego dowiecie się śledząc naszą stronę oraz profile w naszych mediach społecznościowych – na Facebooku i Instagramie @wytrenowani

#zdrowiepsychiczne#psychologia#zaburzeniapsychiczne#troskaozdrowie#psychoedukacja#promocjazdrowiapsychicznego