Bemowo – Szkoła Podstawowa nr 301 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka, ul. Brygadzistów 18

  • TUS dla dzieci i młodzieży
  • Trening Uważności dla dzieci i młodzieży
  • Trening Koncentracji Uwagi dla dzieci i młodzieży