Weronika Szymczyk
Psycholog, Terapeuta dzieci i młodzieży, Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

Doświadczenie zdobywałam współpracując ze szkołami, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i placówkami oświatowymi, co pozwoliło spojrzeć całościowo na problematykę związaną z udzielaniem pomocy psychologicznej. Pracując jako psycholog i  Dyrektor poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz przedszkola terapeutycznego działam na rzecz pracy z Dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Współtworzę programy terapeutyczne, prowadzę terapię psychologiczną oraz zajmuję się diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju. Ponadto pracuję jako psycholog zajmujący się trudnościami wychowawczymi oraz emocjonalnymi i społecznymi z  Dziećmi w normie rozwojowej. Doświadczenie zdobyte jako Trener Umiejętności Społecznych pozwoliło zrozumieć znaczenie pracy w małych grupach, w których przepracowywane trudności w życiu codziennym oraz szkolnym na płaszczyźnie społecznej owocują lepszym radzeniem sobie i polepszeniem jakości życia Dziecka.

Wykształcenie:

 • mgr psychologii 5-letnich studiów na kierunku Psychologia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – specjalność: psychologia kliniczna
 • studia podyplomowe: kwalifikacje pedagogiczne

Doświadczenie zdobywałam:

 • Psycholog w warszawskich szpitalach, przedszkolach prywatnych oraz publicznych i poradniach psychologiczno- pedagogicznych
 • Psycholog w prywatnym gabinecie
 • Dyrektor Niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz przedszkola terapeutycznego

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Certyfikat dogoterapeuty wydany przez polski związek zooterapeutów i przewodników zwierząt pracujących
 • Terapia ręki
 • Wprowadzenie do Dramaterapii
 • Trener Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Trening Feuersteina
 • Terapia dzieci i młodzieży
 • Kwalifikacje pedagogiczne
 • VB-MAPP
 • “Porozumienie bez przemocy (NVC)”
Agata Krzystanek
Psycholog, diagnosta dzieci i młodzieży, wykładowca akademicki

W swojej pracy z dziećmi i młodzieżą przywiązuję szczególną uwagę do budowania poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i podmiotowości. Pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej ściśle współpracuję zarówno z rodzicami, jak i nauczycielami dzieci. Zajmuję się diagnozowaniem możliwości intelektualnych, poziomem rozwoju emocjonalno-społecznego, funkcji percepcyjno-motorycznych, przyczyn trudności w nauce. Towarzyszę w rozpoznawaniu potrzeb dziecka oraz dostrzeganiu jego potencjału niezbędnego w pokonywaniu trudności. Podczas spotkań z dziećmi dostosowuje sposób prowadzenia badań do ich aktualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Udzielam konsultacji rodzicom i opiekunom w zakresie trudności wychowawczych, pomagam opracować sposoby radzenia sobie z nimi w środowisku domowym. Wspieram rodziców w zakresie rozumienia zachowań dziecka. Ściśle współpracuję również z nauczycielami i specjalistami szkolnymi, przekazując wskazówki do pracy w placówkach edukacyjnych. Stale poszerzam swoją wiedzę i doskonalę warsztat pracy uczestnicząc w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach z zakresu diagnozy i pomocy psychologicznej. Pracując jako wykładowca akademicki mam również możliwość dzielenia się swoją pasją, wiedzą oraz doświadczeniem, które posiadam w dziedzinie psychologii.

Wykształcenie:

 • Psychologia (specjalność Psychologia kliniczna) – jednolite studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
 • Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja – studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim;
 • Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe;
 • Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju – studia podyplomowe;

 

Doświadczenie zdobywałam:

 • Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci i młodzieży;
 • Psycholog w Poradni dla dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju;
 • Wykładowca akademicki na uczelniach państwowych oraz prywatnych;
 • Psycholog w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
 • Konsultant w firmie rekrutacyjnej;

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Uprawnienia terapeutyczne „Instrumental Enrichment” – terapia funkcji poznawczych
 • Uprawnienia diagnostyczne “Diagnozowanie Dysleksji Rozwojowej”
 • Uprawnienia diagnostyczne “Skala Inteligencji Stanford – Binet 5”
 • „Stosowanie i interpretacja Systemu Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3”
 • „Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3
 • „Stosowanie i interpretacja Skali Leiter-3 w diagnozie prowadzonej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych”
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia i jej zastosowanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”
 • Specjalistyczny kurs trenerski “Praktyk Zastępowania Agresji (AMITY ART)
 • “Porozumienie bez przemocy (NVC)”
 • “Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży”
 • Licencjonowany kurs zawodowy “Dogoterapia/kynoterapia”
 • "Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych"
 • „Trening Umiejętności Społecznych”

Magdalena Wołoch

Tancerz, pedagog tańca, choreograf, arteterapeuta

Pomysłodawca przestrzeni arteterapeutycznej Arte Life – Poczuj Siebie w tańcu i ruchu. 
Bardzo lubię pracę z drugim człowiekiem, indywidualną czy grupową. Każdy człowiek czy grupa ma swoją osobliwą energię i potrzeby, dlatego zawsze podchodzę do zajęć/warsztatów indywidualnie.  W trakcie swojej drogi artystycznej jak i pracy z różnymi grupami zauważyłam jak duży wpływ na człowieka ma taniec,  ekspresja w ruchu i możliwość wyrażenia  siebie i swoich emocji poprzez ciało. Jest to dla mnie fascynujące jak język ruchu pozwala poczuć więcej wolności, sprawczości i pełni oraz pomaga skonfrontować się z tym jacy jesteśmy w życiu, relacjach, co jest dla nas ważne i prawdziwe. Od ponad 10 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, nadal rozwijając swój warsztat artystyczny oraz arteterapeutyczny na konferencjach, kursach i szkoleniach.

Wykształcenie:

 • Mgr inż. 5-letnich studiów z Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Studia podyplomowe: Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • „L`Art de la Danse” Niepubliczna Krakowska Szkoła Sztuki Tańca

Doświadczenie zdobywałam:

 • Arteterapeuta i pedagog tańca w przestrzeni arteterapeutycznej Arte Life
 • Pedagog tańca w Nova Szkoła Tańca Kraków (taniec klasyczny, współczesny, jazz, modern jazz)
 • Taniec, chorografia i plastyka ruchu dla dzieci i młodzieży w Szkole Wokalno-Aktorskiej w Krakowie
 • Zajęcia taneczne w ramach projektu „Krok w stronę sztuki” dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkyjnych (Świetlica Środowiskowa Socjoterapeutyczna Akademia Młodzieży oraz Chatka Puchatka, placówka Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół w Krakowie)
 • Działalność artystyczna na scenach krakowskich teatrów (Teatr Ludowy, Opera Krakowska, Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie) film, teledyski.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs Terapii Tańcem i ruchem dla terapeutów i osób przygotowujących się do pracy terapeutycznej przy Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie,
 • Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli,
 • Szkolenie z zakresu Technik Niewerbalnych w pracy z emocjami i trudnymi zachowaniami,
 • Szkolenie z zakresu projektowania ćwiczeń do pracy z różnymi grupami w oparciu o analizę ruchu 
 • i terapię tańcem i ruchem,
 • Szkolenie Mindfulness w relacji,
 • 2-letni kurs kwalifikacyjny z dziedziny tańca współczesnego,
 • 2-letni Projekt „Wyższej Szkoły Sztuk Performatywnych”przy Śląskim Teatrze Tańca,
 • Kurs masażu klasycznego.

Paulina Banaś

Psycholog, trener umiejętności społecznych

Wiedzę i doświadczenie nabyłam w trakcie kilkuletniej pracy na stanowisku psychologa i trenera umiejętności społecznych. Specyfika pracy psychologa szkolnego pozwoliła mi na zaadaptowanie różnorodnych form pomocy udzielanej dzieciom. Dzięki temu miałam możliwość szerszego spojrzenia na problem i podejmowania działań zarówno terapeutycznych, interwencyjnych jak i profilaktycznych. Prowadziłam terapię dzieci z niepełnosprawnością oraz zapewniałam wsparcie psychologiczne dla uczniów z trudnościami emocjonalno- społecznymi. Obecnie zapraszam do gabinetu dzieci i młodzież z całym bagażem codziennych trudności. W bezpiecznej atmosferze wspólnie szukamy zasobów do radzenia sobie z nimi. Udzielam także konsultacji i wsparcia rodzicom. Oprócz pracy indywidualnej z pacjentami prowadzę zajęcia grupowe. Treningi umiejętności społecznych dają możliwość przećwiczenia różnych form komunikacji. Są okazją dla dzieci nie tylko do poznania nowych osób, ale głównie do poznania siebie i swoich możliwości. Staram się, aby były procesem wzmacniania kompetencji, znajdywania mocnych stron i budowania otwartości na nowe znajomości.

Wykształcenie:

 • mgr psychologii 5-letnich studiów na kierunku Psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego-kwalifikacje nauczycielskie
 • I stopień TSR- Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach 

Doświadczenie zdobywałam:

 • Psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
 • Psycholog i trener umiejętności społecznych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
 • Psycholog w Przedszkolu
 • Psycholog w Środowiskowym Domu Samopomocy
 • Trener umiejętności społecznych w Pracowni Nowoczesnej Edukacji
 • Udział w projektach: „Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin”- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych oraz „Aktywni sportowo-aktywni życiowo”- prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży przygotowujących się do Mistrzostw Polski w Tańcu Na Wózkach
 • Wolontariusz w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Szkolenie Leczenie zaburzeń lękowych u dzieci i nastolatków -zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w praktyce
 • Stres w czasie pandemii- radzenie sobie z lękiem własnym i uczniów
 • Depresja i zaburzenia odżywiania wśród młodzieży
 • Szkolenie Generacja Z – cyfrowe dzieci. Kto siedzi w szkolnych ławkach? Model pracy z uczniem nowej generacji
 • Zajęcia szkoleniowo- warsztatowe „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu”
 • Udział w 17. Ogólnopolskiej Konferencji „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem”

Magdalena Kwaśniewska-Dubanowska

Psycholog, trener umiejętności społecznych

Z wykształcenia jestem psychologiem ze skończoną specjalizacją leczenia zaburzeń odżywiania, a także trenerką umiejętności społecznych. Mam za sobą liczne szkolenia dotyczące problematyki okresu dorastania m.in. z funkcjonowania dziecka w relacjach i interwencji w przypadku przemocy rówieśniczej, wspierania dzieci w sytuacji żałoby czy straty, kryzysu i dysfunkcji w rodzicie, samoookaleczenia i nie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym pracy z ciałem i emocjami poprzez ruch oraz warsztatach z bajkoterapii, uwieńczonych publikacją. Pracowałam w placówce edukacyjnej,  gdzie na co dzień towarzyszyłam dzieciom w rozwijaniu umiejętności emocjonalno-społecznych, wspierałam dzieci w lepszym poznawaniu samych siebie, szukaniu rozwiązań w zgodzie z innymi oraz rozwijaniu wrażliwości. W pracy staram się dawać poczucie bezpieczeństwa i dzielić swoim ciepłem, wpierać  otwartość, wiarę w siebie i innych, a także gotowość wychodzenia poza schematy. W obszarze moich głównych zainteresowań znajduje się terapia traumy relacyjnej, leczenie zaburzeń odżywiania, praca z ciałem, mediacje i rozwój osobowości. Moją zawodową pasją jest  pomoc dzieciom w radzeniu sobie z trudnościami dorastania i obserwowanie jak stają się silniejszymi osobami.

Wykształcenie:

 • Psychologia (specjalność Psychologia kliniczna) – jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie
 • Leczenie Zaburzeń Odżywiania – studium psychologiczne w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania

Doświadczenie zdobywałam:

 • Konsultant w Telefonie Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 116 111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
 • Prowadząc trening twórczości na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym
 • Prowadząc warsztaty dla dzieci w Komitecie Ochrony Praw Dziecka
 • Psycholog i trener umiejętności społecznych w przedszkolu
 • Psycholog w prywatnej placówce terapeutycznej

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych
 • Szkolenie „Fundamentalne Elementy Pracy z Ciałem”
 • Szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych
 • Uczestnictwo w konferencji „Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw”
 • Szkolenie „Diagnoza kliniczna” Uniwersytetu SWPS”
Paula Pływaczewska

Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny, w sieci „PozytywnieNIEidealna mama”

Jako mama trojki dzieci poczułam, że chcę czegoś więcej dla moich dzieci – innych metod i narzędzi wychowawczych. Te, które były mi znane do tej pory, nie przynosiły rezultatów. Od zawsze interesowałam się psychologią dzieci i tak też trafiłam na Pozytywną Dyscyplinę. Zaczęłam wgłębiać się w temat, biorąc u dział w kolejnych szkoleniach. W końcu postanowienie, że chcę przekazywać tę wiedzę dalej, aby dotarła do większej liczby rodziców, stało się faktem. Zostałam certyfikowanym Edukatorem Pozytywnej Dyscypliny. Podczas szkoleń i warsztatów staram się pomóc rodzicom skuteczniej komunikować się ze swoimi dziećmi i przede wszystkim pokazać inne spojrzenie na dzieci i ich zachowania. Wykorzystuję wiedzę i metody z Pozytywnej Dyscypliny, jak i również elementy Rodzicielstwa Bliskości oraz NVC. Bazuję także na przykładach z mojego rodzicielstwa.

Wykształcenie:

 • 5- letnie studia magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja, AWF Warszawa
 • studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, SGH Warszawa

Doświadczenie zdobywałam:

 • Przeprowadzone warsztaty i szkolenia dla rodziców z Pozytywnej Dyscypliny
 • Wystąpienie na YouTube w ramach pogotowania rodzicielskiego Pozytywnej Dyscypliny pt. „Jak wzmacniać swoje dziecko by dobrze się czuło samo ze sobą”
 • Potrójna mama😊

Ukończone kursy i szkolenia

 • Certyfikowany Edukator Rodzicielski Pozytywnej Dyscypliny
 • Kurs „Pozytywna Dyscyplina w relacji z dzieckiem”
 • Warsztat „Klucz do zrozumienia dziecka”
 • Kurs Internetowy „Wspieraj – nie gderaj”
 • Warsztat „Ścieżka świadomego rodzica”
 • Szkolenie „Rodzicielstwo z Pozytywną Dyscypliną”
 • Warsztat „Jak budować autorytet u dzieci”
 • Warsztat „Co robić, gdyż dziecko mnie nie słucha”
 • Mini kurs „Ogarnij złość dziecka”
 • Kurs webinarowy „Dziecięca złość”
 • Webinar „Dzieci wysokowrażliwe”

Beata Młot

Pedagog specjalny, Pedagog szkolny, Certyfikowany Trener TUS, Nauczyciel współorganizujący kształcenie, Organizator spotkań kulturalnych dla rodzin z niepełnosprawnością

Doświadczenie zdobywałam najpierw działając charytatywnie w obszarze rodzin z niepełnosprawnością (intelektualną, ruchową, autyzmem, zaburzeniami w zachowaniu). Rozpoczęłam współpracę w szkołach podstawowych, gdzie miałam kontakt z dziećmi od oddziału 0 do klasy 8. Następnie poznawałam funkcjonowanie uczniów w Liceum Integracyjnym. Pełniąc funkcję pedagoga szkolnego współpracowałam z MSCDN, prezentowałam realizowane pomysły w Wychowawczym Poradniku Szkoły. Stworzyłam Profilaktykę z Uczniami. Zapraszałam rodziców na spotkania w celu omówienia treści związanych z wychowywaniem dzieci, przeciwdziałaniem uzależnieniom od urządzeń elektronicznych oraz innych zagrożeń, Współpracowałam z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi placówkami dbającymi o rozwój uczniów.

Wykształcenie:

 • mgr 5-letnich studiów na kierunku Pedagogika specjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – specjalność: pedagogika resocjalizacyjna
 • licencjat – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • studia podyplomowe: kwalifikacje pedagogiczne, psychologiczne podstawy komunikacji medialnej, Pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Doświadczenie zdobywałam:

 • Stażysta w zakładzie karnym, specjalnym ośrodku wychowawczym, opiekun wychowawca podczas ferii zimowych
 • Pedagog szkolny w szkole podstawowej
 • Nauczyciel współorganizujący kształcenie w szkołach podstawowych oraz w liceum ogólnokształcącym integracyjnym
 • Pedagog Specjalny w szkole podstawowej
 • Trener TZA z uczniami klas 1-3, Trener TUS z uczniami klas 0-8 w szkole podstawowej oraz w liceum ogólnokształcącym integracyjnym
 • Organizator wykładów, warsztatów dla rodziców, nauczycieli na temat edukacji medialnej w przedszkolu, szkole podstawowej
 • Organizator spotkań w muzeach dla rodzin z niepełnosprawnością (intelektualną, ruchową, autyzmem)

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych
 • Certyfikat “Komunikacja bez przemocy (NVC)” – program rozszerzony
 • Certyfikat Mediacje w szkole – program rozszerzony
 • Certyfikat Mediacje w szkole Opiekun mediacji
 • Certyfikat Asystent Osób Niepełnosprawnych
 • Udział w Szkole Rozwiązywania Problemów w ramach MSCDN; Wychowawczy Poradnik Szkoły – Dobre Praktyki Pedagoga czyli Profilaktyka z Uczniami
 • Forum Nauczycieli Innowatorów – Problem to nie problem
 • Doskonalenie zawodowe w formie Konkurs Innowacyjna Szkoła. Innowacyjny Nauczyciel – edycja  2020/21
 • Kurs specjalistyczny Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (Amity Art)
 • Kurs kompetencji ogólnych „Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
 • Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym
 • Kurs doskonalący Trening umiejętności psychospołecznych w formule treningu interpersonalnego
 • Udział w 17. Ogólnopolskiej Konferencji „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem”
 • Udział w III Starogardzkiej Konferencji „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem”
 • Szkolenia Dobrostan nauczyciela prowadzone [przez prof. Marka Kaczmarzyka
 • Szkolenie Podróż Bohaterek i Bohaterów 
 • Szkolenie Praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi Office 365 w pracy nauczyciela
 • Udział w warsztatach antydepresyjnych
Agata Jóźwiak

Certyfikowany trener umiejętności psychospołecznych osób dorosłych, certyfikowany trener TUS dla dzieci i młodzieży

Jestem praktykiem w rozwijaniu autentycznych relacji w kontakcie ze sobą, a także z innymi – w poczuciu akceptacji, zrozumienia i przyjęcia. W kręgu moich zainteresowań jako człowieka i trenera jest wszystko co wzmacnia relacje jak również to co je utrudnia, a nawet niszczy. Cenię sobie doświadczenie współpracy z osobami dorosłymi, które spotykam na co dzień jak i na warsztatach, które miałam przyjemność prowadzić. Jestem także matką dwóch nastolatków. Ich wzrastanie było dla mnie największą motywacją do świadomego rozwoju. Chciałam być o krok przed nimi. Po ukończeniu cyklu warsztatów Porozumienie bez przemocy (NVC) oraz seminariów na licencji Family Lab Polska przyszedł czas na certyfikację trenerską z obszaru umiejętności psychospołecznych dzieci i młodzieży TUS. W kontaktach z dziećmi i młodzieżą stawiam na autentyczność i dobrą, empatyczną komunikację. Doświadczenie zdobywałam prowadząc warsztaty dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i w szkole średniej. Podczas warsztatów dla rodziców stawiam na autentyczność w komunikacji i akceptację. Ważne jest dla mnie, aby pokazać inne spojrzenie na dzieci i ich zachowania. 

Wykształcenie:

 • 5- letnie studia magisterskie na kierunku Geografia, Uniwersytet Łódzki
 • Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych na Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 
 • INTRA Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego – trener 
 • Szkoła TUS w Przystani Psychologicznej – trener TUS 

Doświadczenie zdobywałam:

 • staż na zajęciach TUS w Przystani Psychologicznej 
 • warsztaty w szkołach podstawowych oraz w szkole średniej nt. profilaktyki uzależnień, bezpiecznego korzystania z Interentu
 • warsztaty dla rodziców dzieci szkół podstawowych z komunikacji 
 • warsztaty dla osób dorosłych z budowania prawdziwych relacji
 • kierownik projektów szkoleniowych 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • certyfikowana trener TUS dla dzieci i młodzieży, 
 • certyfikowana trener umiejętności psychospołecznych osób dorosłych
 • cykl warsztatów Porozumienie bez przemocy (NVC) 
 • cykl seminariów na licencji Family Lab Polska 

Zakres specjalizacji:

 • Terapia grupowa dzieci i młodzieży w ramach Treningu Umiejętności Społecznych
 • Konsultacje wychowawcze
 • Warsztaty dla osób dorosłych z umiejętności psychospołecznych  
Justyna Czado-Bachman

Psycholog, trener kompetencji społecznych, trener rozwoju osobistego

Moją pracę cechuje autentyczność, empatia oraz skupienie na tu i teraz. Od 12 lat zajmuję się zarządzaniem zasobami ludzkimi, doradzam menadżerom w rozwoju ich zespołów oraz wspieram w indywidualnej ścieżce planowania kariery. Jestem certyfikowanym trenerem rozwoju osobistego. Od ponad 20 lat pracuje dla firm branż z obszaru sprzedaży, marketingu, produkcji. Jestem również wykładowcą akademickim na studiach MBA Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie.

W trakcie swojej kariery zawodowej prowadziłam działania szkoleniowe i rekrutacyjne na potrzeby projektów komercyjnych oraz współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Specjalizuję się w prowadzeniu projektów szkoleniowo- mentorskich i warsztatów z zakresu kompetencji miękkich oraz technik sprzedaży czy negocjacji. Moje działania szkoleniowe zarówno prowadzone stacjonarnie czy w formie on line wzbogacam o różne formy aktywne. Zajmowałam się rekrutacją pracowników na stanowiska niższego i średniego szczebla oraz układałam wizję i wartości nowo powstałych firm.

Prowadziłam warsztaty i wykłady również dla instytucji państwowych takich jak GUS, ZUS, NFOŚiGW, SW oraz dla nauczycieli, dyrektorów i lekarzy.

Prowadzę również projekty dla nauczycieli i dyrektorów szkół na różnych poziomach edukacji począwszy od aktywnych metod nauczania, poprzez wsparcie w zakresie szkoleń z tematów związanych ze współpraca w zespołach nauczycielskich oraz współpracą z rodzicami skończywszy na wdrażaniu TIK edukacji. Prowadziłam konsultacje indywidualne oraz mentoring dla nauczycieli i dyrektorów w zakresie ich indywidualnych potrzeb.

Prowadzę warsztaty z m.in. następującego zakresu tematycznego:

 • Komunikacja w zespole oparta o metody asertywności (kultura komunikacji tzw NVC- porozumienie bez przemocy)
 • Dynamika zespołowa i praca oraz budowanie zespołów
 • Zarządzanie stresem oraz emocjami
 • Kreatywność w biznesie i zarządzaniu
 • Metody twórczego rozwiązywania problemów oraz podążanie za wyzwaniami w zarządzaniu i biznesie
 • Efektywność i skuteczność osobista, udzielanie feedbacku, delegowanie zadań w zarządzaniu i biznesie, prowadzenie projektu, profesjonalna organizacja spotkań
 • Planowanie i wdrażanie usprawnień w procesach oraz zmian w organizacjach
 • Metody tworzenia niecodziennych pomysłów (m.in. w zakresie sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, budowania wartości dla klienta i wyróżniania się na rynku)
 • Zarządzanie przez wartości – wdrażanie zmian oraz tworzenie misji i wartości
Agata Markiewicz

Neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pedagog specjalny, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, trener, wykładowca akademicki

Wykształcenie:

 • Pedagogika ogólna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika z logopedią
 • Pedagogika ogólna, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
 • Zarządzanie informacją i biblioterapia
 • Logopedia- studia podyplomowe
 • Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną- studia podyplomowe
 • Zarządzanie oświatą- studia podyplomowe
 • Coaching i psychologia biznesu- studia podyplomowe

Doświadczenie zdobywałam:

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia
 • Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji
 • Punkty Przedszkolne dla dzieci z ASD i zaburzeniami w rozwoju
 • Szkoła Podstawowa dla uczniów z ASD i niepełnosprawnością intelektualną
 • Prywatne Uczelnie, Szkoły Wyższe
 • Firmy szkoleniowe

Ukończone kursy i szkolenia:

 • PECS poziom 1 i 2 
 • VB-MAPP
 • 3-stopniowe szkolenie z Terapii behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu 
 • Trener lokalny TIK
 • Akademia trenera
 • Agile PM
 • Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych
 • Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej 
 • Zaawansowane umiejętności komunikacyjne u dzieci z ASD
 • ADOS-2 w diagnostyce klinicznej 
 • ADI-R
 • TUS
 • Terapia ręki
 • Techniki Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) w rozwijaniu mowy i komunikacji 
 • Uczenie do płynności 
 • Metoda zachowań werbalnych 
 • Metoda ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne 
 • Nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną 
 • Logorytmika
 • Orofacjalna terapia regulacyjna w koncepcji Castillo Moralesa
Angelina Szewczuk

Certyfikowany Trener – Stażysta TUS, nauczyciel wychowania przedszkolnego, Instruktor Zumby

Doświadczenie zdobyłam pracując w przedszkolach niepublicznych, tworząc zajęcia dla dzieci w oparciu o współpracę z specjalistami i  własne nieustanne kształcenie. W swojej pracy wykorzystuję metody z zakresu Pozytywnej Dyscypliny, pracuję w oparciu o Program o Wartościach, które  kształtują  postawy  już od najmłodszych lat. Doskonaliłam się na kierunku Trener coach, gdzie mogłam wytyczać własną ścieżkę rozwoju, a także poznać mechanizmy motywacji wewnętrznej i zewnętrznej człowieka. Nieustanna chęć poszerzenia  wiedzy z zakresu psychologii i rozwoju dziecka skłoniła mnie to odbycie wielu szkoleń. Swój warsztat i kompetencje pogłębiałam z zakresu Integracji Sensorycznej, Dziecka ADHD i jego funkcjonowania w grupieProjekcji rysunku, Wpływu Mediów na zachowania agresywne dzieci. Obecnie rozpoczynam swoją ścieżkę rozwoju w kierunku zdobycia uprawnień   Terapeuty Integracji Sensorycznej. Odbyłam wiele szkoleń z zakresu pracy z Emocjami oraz Agresji wieku wczesnoszkolnym.  W swojej pracy cenię sobie budowanie dobrych relacji z dziećmi jak i rodzicami. Stawaim na holistyczne podejście do wychowanie i edukacji. Dodatkowo wspieram dzieci w wyrażaniu ekspresji poprzez ruch, pokonywanie nieśmiałości,  a także zastrzyk energii jakie dają zajęcia  z Zumby. 

Wykształcenie

 • Pedagogika (specjalność Wczesnoszkolna i Przedszkolna)- studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Trener coach – studia podyplomowe na Uczelni Collegium Civitas w Warszawie

 Ukończone kursy i szkolenia

.

 • Trener Umiejętności Społecznych TUS SST
 • Metody Pracy z uczniem ADHD
 • Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
 • Kurs Instruktorski korektywy, kompensacji i wad postawy
Bogumiła Siedlecka-Goślicka

Działaczka społeczna

Znana w Internecie jako Anioł Na Resorach. Od 9 lat prowadzę kanał na YouTube, w filmach dzielę się swoją pasją czyli wizażem a także pokazuję aktywne życie osoby z niepełnosprawnością ruchową. Zawodowo zajmuję się marketingiem, a zwłaszcza Social Mediami. Prywatnie jestem żoną i szczęśliwą kobietą, która codziennie spełnia marzenia.

Joanna Uliasz

Stażystka, wsparcie zespołu

Jestem studentką III roku psychologii na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu i aktualnie zdobywam pierwsze doświadczenia podczas praktyk i staży. Jednocześnie zajmuję się prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży. Interesuję się szeroko pojętą psychoedukacją oraz psychologią emocji i motywacji. Swoją przyszłość wiążę ze ścieżką terapeutyczną.

Jako mama 9-letniego chłopca codziennie uczę się jak rozwijać w młodym człowieku refleksyjność, zdolność rozumienia siebie i swoich emocji bo wierzę, że samoświadomość jest kluczem do satysfakcjonującego życia i skutecznego osiągania wyznaczonych celów. Dla zachowania równowagi, w czasie wolnym czytam książki jednak najważniejszy jest dla mnie ruch. Uwielbiam treningi biegowe dzięki którym „łapię” dystans, zimowe wyjazdy na narty są dla mnie okazją do poczucia wolności i „wiatru we włosach”, a wędrówki górskie są okazją do ukojenia w otoczeniu przyrody.

Doświadczenie zdobywałam:

 • odbyłam miesięczną praktykę obserwacyjną w Poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży
 • obecnie odbywam praktykę w Stowarzyszeniu psychoedukacji i terapii.

Kursy:

 • Rozwój psychofizyczny dziecka od 0 do 10 lat